Menu

Zadanie dovolenky

V letnom období zamestnanci vo zvýšenej miere čerpajú dovolenky. Aké sú možnosti pridania dovolenky do výplaty zamestnanca?

Dovolenku zadáte zamestnancovi priamo vo vygenerovanej mzde pridaním zložky mzdy 310_náhrada mzdy za dovolenku, pričom označíte len pracovné dni, počas ktorých zamestnanec čerpal dovolenku. OLYMP Vám automaticky vypočíta čiastku, ktorá za vyčerpanú dovolenku zamestnancovi patrí.  

Ak máte zostavu Profesionál, môžete pridať dovolenku viacerým zamestnancom naraz vo Výpočte mzdy cez Hromadné funkcie.

Sú dva spôsoby pridania:

a) Čerpanie celozávodnej dovolenky – cez voľbu Zložky mzdy – vyberiete okruh zamestnancov, zadáte kód zložky mzdy a na nej vyklikáte dni dovolenky. Cez tlačidlo Ďalej si skontrolujete obdobie a následne zoznam zamestnancov, ktorým dovolenku pridávate. V tomto kroku môžete realizovať úpravy obdobia zadania dovolenky, počtu dní, prípade pridať/vymazať zamestnanca ešte pred hromadným pridaním zložky mzdy do výplat zamestnancov.

b) Čerpanie dovolenky v rôznych termínoch – cez voľbu Pridávanie dovolenky – pridáte zamestnancov a konkrétne dni čerpania dovolenky.

V zostave Profesionál môžete využiť aj evidenciu Plán dovoleniek (Domov – Plán dovoleniek). Po vstupe do konkrétneho zamestnanca cez Oprav zvolíte prepínač Schválená dovolenka a označíte dni čerpania dovolenky v danom mesiaci. Pre automatický prenos takto zadanej dovolenky do výplat je potrebné pri generovaní mzdy označiť voľbu Pridať schválenú dovolenku z plánu. Po vygenerovaní miezd sa schválená dovolenka v pláne dovoleniek automaticky zmení na čerpanú.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   05.10.2020

KROS
Copy link