Menu

Zadanie materskej dovolenky u ženy a muža

Žena na MD

Ak nastupuje na materskú dovolenku žena, zaevidujete to v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj kde zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru.

Vyplníte dátum, odkedy zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete možnosť Materská dovolenka. Ak bude poberať dávku materské, v spodnej časti necháte označenú voľbu Poberá materské. Program informáciu automaticky prenesie aj na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Keď zamestnankyňa ukončí Materskú dovolenku, postavíte sa v Personalistike na karte Pracovné pomery na riadok Materská dovolenka cez Oprav na záložke Ukonči zadáte dátum ukončenia. Program opäť túto informáciu prenesie na záložku MD, RD – poberanie dávok.

Tabuľku s oznamovacími povinnosťami voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni nájdete na stránke www.kros.sk v časti OLYMP – Podpora – Pomôcky pre mzdárov – Oznamovacie povinnosti voči SP a ZP alebo tu.

Muž na MD

Ak nastupuje na materskú dovolenku muž, zaevidujete to v Personalistike na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer cez Pridaj kde zvolíte možnosť Vyňatie z pracovného pomeru (tak ako pri zadávaní u ženy).

Zadáte dátum od kedy zamestnanec nastúpi na materskú dovolenku. Z rozbaľovacieho poľa vyberiete možnosť Rodičovská dovolenka, keďže zákon nepozná u muža pojem Materská dovolenka. Následne odznačíte pole Poberá rodičovský príspevok.

Na záložke MD, RD – poberanie dávok cez Pridaj zaevidujete poberanie dávky materské.

Pomocnú tabuľku ostatných prípadov evidencie a poberania dávok (materské, rodičovský príspevok) nájdete na našej stránke www.kros.sk alebo tu.  Nájdete v nej informácie, kedy je potrebné pri evidovanej MD/RD zároveň evidovať aj poberanie materskej dávky/rodičovského príspevku a aké sú v tejto súvislosti oznamovacie povinnosti voči SP a ZP.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   01.06.2020

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link