Zadanie nepostihnuteľnej časti pri exekúcii

Prišla Vám za zamestnanca exekúcia s upozornením, že mu nie je možné uplatniť nepostihnuteľnú časť, resp. je možné mu uplatniť len určitú časť nepostihnuteľnej sumy? Pre riešenie tejto situácie sme vylepšili evidenciu exekúcie pri zrážke nariadenej súdom, výživnom a pokute, s nastaveným výpočtom po životné minimum.

Ak má zamestnanec viac platiteľov mzdy, exekútor môže každému z nich osobitne určiť, akú časť nepostihnuteľnej sumy použiť pri výpočte exekúcie. V tomto prípade môžete v poli Uplatniť % nepostihnuteľnej časti zaevidovať, aká časť nepostihnuteľnej sumy v % má byť použitá pri výpočte exekúcie.

Obdobná situácia môže nastať aj v prípade, ak je zamestnanec napríklad poberateľom starobného dôchodku a nepostihnuteľnú časť má uplatnenú z dôchodku.

Aby ste si v zrážke mohli nastaviť percento uplatňovania nepostihnuteľnej časti, je potrebné mať nastavený výpočet „po životné minimum“.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                       23.06.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link