Menu

Zadávanie dovolenky

Opäť prichádza čas, kedy si zamestnanci vo zvýšenej miere čerpajú dovolenky. Ako najjednoduchšie zadať dovolenku do výplaty?  

Zložka mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku

Čerpanie dovolenky zadáte v Olympe zamestnancovi už do vygenerovanej výplaty pridaním zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku. V kalendári označíte dni, kedy si zamestnanec dovolenku čerpal. Program automaticky vypočíta čiastku a zníži dni na základnej zložke mzdy.

V prípade, ak by si zamestnanec čerpal pol dňa dovolenky, je potrebné ručne upraviť počet hodín čerpania dovolenky v kalendári, napr. pri 8 hodinovej pracovnej zmene prepísať 8 hodín na 4 hodiny. Program automaticky zníži hodiny v daný deň aj na základnej zložke mzdy.

Dovolenku vykazujete iba na tie dni, kedy mal zamestnanec pracovať, resp. kedy mal naplánované pracovné zmeny.

Hromadné funkcie

 Cez Hromadné funkcie (dostupné v zostave Profesionál/Profesionál účtovná firma/Biznis/Profi) môžete hromadne pridávať dovolenku zamestnancom do vygenerovaných výplat. 

Po kliknutí na voľbu Pridávanie dovolenky sa zobrazí formulár, v ktorom po stlačení tlačidla Pridaj zadáte osobné číslo, meno a priezvisko zamestnanca a v kalendári označíte dni dovolenky.

Po pridaní všetkých zamestnancov a stlačení tlačidla Dokončiť sa takto pridaná dovolenka pridá do výplat zamestnancov.

Plán dovoleniek

 Plán dovoleniek (dostupný v zostave Profesionál/Profesionál účtovná firma/Biznis/Profi) slúži na plánovanie dovolenky zamestnancom aj na niekoľko mesiacov vopred. Zadanú dovolenku môžete následne zamestnancom automaticky pridať do výplaty daného mesiaca.

Cez menu Domov – Plán dovoleniek kliknutím na tlačidlo Pridaj  je možné zamestnancom naplánovať dovolenku, a to „Navrhnutú“ a „Schválenú“. V evidencii Plán dovoleniek sa automaticky zobrazia už aj čerpané dovolenky „Č“ v predchádzajúcich mesiacoch.

Dovolenku pridáte zamestnancovi v hlavnom okne prostredníctvom tlačidla Pridaj – Pridaj dovolenku.

Po zadaní osobného čísla program automaticky doplní meno a priezvisko zamestnanca.

V spodnej časti formulára zvolíte, aký typ dovolenky idete zamestnancovi pridávať (Navrhnutá, Schválená, Čerpaná) a či chcete zadať celý deň dovolenky alebo pol dňa. Dni dovolenky zadávate do plánu kliknutím myšou na príslušné dni v  tabuľke alebo vpísaním dátumov v políčku „Dovolenka Od – Do“ v hornej časti formulára.

V prípade, že zvolíte typ dovolenky:

“Navrhnutá“ – v príslušnom dni bude uvedené “N“,

“Schválená“ – v príslušnom dni bude uvedené “S“. Túto dovolenku je následne možné automaticky pridať do výplaty zamestnanca po označení políčka “Pridať schválenú dovolenku z plánu“ pri generovaní výplaty.

“Čerpaná“ – v príslušnom dni bude uvedené “Č“. Ak chcete plán dovoleniek zaktualizovať podľa skutočne čerpanej dovolenky v mzdách, slúži na to tlačidlo Pridaj – Prenes z mesiaca. Čerpaná dovolenka sa v pláne zaktualizuje podľa výplat aj automaticky po uzávierke mesiaca.

Program na základe schválenej dovolenky vyplní Dovolenkový lístok, ktorý je možné vytlačiť (Tlač – Tlač – Dovolenky – Dovolenkový lístok).

Hromadné pridávanie dovolenky v Pláne dovoleniek

Tlačidlo Hromadné funkcie v Pláne dovoleniek slúži na zadávanie dovolenky viacerým zamestnancom na rovnaký termín naraz (napr. pridávanie celozávodnej dovolenky). Zadáte tu termín dovolenky, skupinu zamestnancov a typ dovolenky, ktorú im chcete pridať (navrhnutá, schválená, čerpaná). Okrem pridania dovolenky je možné zvoliť aj možnosť zrušiť dovolenku, pomocou ktorej sa dovolenka zamestnancom z plánu dovoleniek vymaže.

Po stlačení tlačidla Ďalej sa zobrazí zoznam zamestnancov s príslušnou dovolenkou, pričom sa zohľadňuje pridelený pracovný kalendár. Pridávať alebo odoberať dovolenkové dni je možné v tomto kroku dvojklikom myši na príslušné políčko.

Po ukončení úprav potvrdíte formulár tlačidlom Dokončiť a dovolenka sa pridá zvoleným zamestnancom do plánu dovoleniek.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.         21.07.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty