Menu

Zadávanie exekúcií

Potrebujete evidovať Vašim zamestnancom exekučné zrážky ? Prinášame Vám návod na zadanie exekúcie v Personalistike na karte Zrážky. Po správnom pridaní Vám program bude zrážať exekúciu podľa zákonom stanovených pravidiel bez potreby ďalšieho zásahu.

Pridanie exekúcie :

Dokument Rekapitulácia zrazených pohľadávok (Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok) obsahuje informácie o dlžnej sume, vykonaných zrážkach a zostatku k vybranému obdobiu. Slúži ako podklad pre zistenie, aká suma bola zrazená a aký je aktuálny zostatok, ktorý je ešte potrebný zraziť.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  12.12.2019

KROS
Copy link