Menu

Zahraničná došlá faktúra bez nároku na odpočet DPH

Od platiteľa DPH registrovaného pre daň v Česku sme dňa 1. 6. 2022 nakúpili na faktúru reklamné predmety v celkovej sume 30 000 CZK (1ks/2 000 CZK), ktoré budú použité na reprezentačné účely. A preto nám nevzniká nárok na odpočet DPH z dokladu. Tento nákup bude pre nás nedaňový náklad.

 

 Účtovanie dokladu

Pre zaúčtovanie zahraničnej faktúry vyberieme okruh zDF a automatické účtovanie 72 zDF – EÚ tovar §11 – 20% DPH. Zaúčtujeme celkovú sumu faktúry bez prerušenia automatického účtovania, pričom sumu doplníme v rozpise DPH do bunky Neobsahuje DPH. Nakoľko ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, program v záložke Evidencia DPH automaticky zastaví v bunke Dátum dodania tovaru (DDT), kde je potrebné uviesť dátum na základe faktúry.

Program Omega zaúčtuje odvod dane so smerovaním do riadkov 0708 daňového priznania k dani z pridanej hodnoty. Zároveň zaúčtuje odpočet DPH so smerovaním na riadok 19.

Keďže nemáme právo na odpočet DPH, vymažeme posledné dva riadky účtovného zápisu a namiesto toho ručne zaúčtujeme hodnotu odpočtu DPH s typom sumy zKV20 na samostatný nákladový účet 513.xxx, ktorý si nastavíme v menu Číselník – Účtový rozvrh ako nedaňový.

Napriek tomu, že v doklade si DPH neuplatňujeme, doklad bude uvedený v záznamovej evidencii – Evidencia DPH – odpočítanie dane. Typ sumy zKV20 zabezpečí, že sa doklad zobrazí správne v kontrolnom výkaze a zároveň aj v Evidencii DPH – odpočítanie dane. V kontrolnom výkaze bude uvedený len odvod dane a výška odpočítanej dane bude 0.

Ak by sme namiesto typu sumy zKV20 použili typ sumy V – voľný základ, doklad by sa v takomto prípade nezobrazoval v Evidencii DPH – odpočítanie dane.

 

  Pre zaúčtovanie zahraničnej došlej faktúry za službu, pri ktorej nemáme nárok na odpočet DPH, použijeme automatické účtovanie 73 zDF — EÚ (CM) služba – § 69. Postupujeme rovnako ako pri faktúre za tovar, tzn. vymažeme posledné 2 riadky účtovného zápisu o odpočte dane a ručne zaúčtujeme hodnotu odpočtu DPH s typom sumy zKV20 na samostatný nákladový nedaňový účet.

 

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty