Zálohovanie databázy

Predchádzajte strate údajov, napr. pri poruche počítača a robte si pravidelné zálohy svojich mzdových a personálnych údajov. Zálohu databázy vytvoríte v OLYMPE cez Firma – Zálohuj.

Zobrazí sa formulár Zálohovanie údajov a po jeho potvrdení prebehne archivácia údajov aktuálnej firmy.

Cez Nastavenia – Nastavenia si môžete v Užívateľských nastaveniach nastaviť frekvenciu automatického zálohovania databázy. Podľa tohto nastavenia sa v určenom termíne zobrazí zálohovací formulár, ktorý je potrebné potvrdiť, aby sa záloha vytvorila.

Odporúčame vytvárať si zálohy pravidelne. Zálohy si robte aj na iné miesto ako je Váš počítač, napr. externý disk, USB kľúč.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link