Menu

Zamestnávanie cudzincov

Potrebujete zaevidovať v OLYMPE cudzinca, ktorý platí odvod na SP a ZP do slovenských poisťovní?
Ukážeme si, na čo si dať pozor pri jeho evidencii v programe.

Ak zamestnanec s inou štátnou príslušnosťou pridelené slovenské rodné číslo vyberiete
v Personalistike na karte Personálne údaje v časti Identifikačné údaje voľbu Rodné číslo v SR a
zaevidujete ho pod týmto rodným číslom. Ak ho pridelené nemá vyplníte Iné ID.

Ak zamestnanec nemá pridelené slovenské rodné číslo, namiesto Rodné číslo v SR
vyberiete Iné ID a zadáte napríklad číslo povolenia k pobytu cudzinca alebo jeho iné
identifikačné číslo. Táto voľba sa berie do úvahy pri tlači daňových dokumentov, kedy sa
v prípade voľby Iné ID zobrazí namiesto rodného čísla dátum narodenia.

V časti Ostatné údaje zaevidujete Štátnu príslušnosť. Ak sa v číselníku nenachádza, pridáte novú štátnu príslušnosť cez lupu na konci riadku Štátna príslušnosť.

Po zadaní inej štátnej príslušnosti ako je slovenská sa sprístupní Číslo poisteniaSociálne v SR, Zdravotné v SRSociálne v zahraničí. Tieto polia vyplníte, ak zamestnanec cudzinec nemá pridelené Rodné číslo v SR a Sociálna a zdravotná poisťovňa mu pridelí vlastné číslo poistenia v SR.

Sociálne v SR –  číslo pridelené Sociálnou poisťovňou cudzincovi. V prípade vyplnenia tohto poľa program uvedie v RLFO, mesačnom výkaze do SP a v ELDP namiesto rodného čísla práve uvedené číslo.

Zdravotné v SR – číslo pridelené zdravotnou poisťovňou cudzincovi, ktoré sa prenesie do Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie a do mesačného výkazu pre ZP.

Okrem prihlášky na Sociálnu a zdravotnú poisťovňu má zamestnávateľ povinnosť, oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vznik alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu prostredníctvom Informačnej karty. Dokument vytlačíte cez Tlač – Tlač – Oznamovacia povinnosť  –  Informačné karty – zamestnávanie cudzincov.

 

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   29.04.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty