Menu

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ je povinný v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zamestnávať  občanov so zdravotným postihnutím. Ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho zamestnancov. Zamestnávateľ má následne povinnosť predkladať do 31. 3. nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci rok na predpísanom tlačive Ročný výkaz.

V OLYMPE nájdete tento výkaz cez menu Tlač – Tlač- Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS.

Po zobrazení dokumentu na obrazovku je možné jednotlivé polia upravovať nakoľko dokument je editovateľný. Olymp automaticky doplní názov úradu práce a údaje o zamestnávateľovi, vrátane bankového spojenia.  Na základe evidovaných údajov vyplní údaje v časti A – Stav podľa § 63 zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z. z.  a B – Skutočný stav). Nakoľko v časti C a D sa vypĺňajú údaje o sumách zákaziek , ktoré nie je možné dotiahnuť z programu OLYMP, je potrebné údaje zadať ručne. Program následné dopočíta  v riadku C4 a D2 počet započítaných osôb podľa výšky plnenia.

Ročný výkaz doručuje zamestnávateľ na úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého pôsobnosti sa nachádza sídlo zamestnávateľa, resp. sídlo jeho organizačnej zložky. Adresu úradu program ťahá z menu Organizácia – Bankové účty – druh Úrad práce. Adresu je možné editovať aj po zobrazení tlačovej zostavy.

Pre zobrazenie menného zoznamu zamestnancov s obdobím trvania a mierou poklesu invalidity nájdete v OLYMPE tlačovú zostavu Evidencia občanov so zdravotným postihnutím cez menu Tlač – Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    28.02.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty