Menu

Zápočtový list

Pri ukončení hlavného pracovného pomeru sa zamestnancom odovzdáva Zápočtový list. Obsahuje údaje o zamestnávateľovi a zamestnancovi, počet odpracovaných rokov, zrážky zo mzdy (exekúcia, výživné, pokuty ) a údaj či bolo zamestnancovi vyplatené odchodné.

Do verzie 21.50 sme tento dokument aktualizovali. Po novom sa niektoré údaje na ňom už nezobrazujú, a to z dôvodu, že nemajú na zápočtovom liste už legislatívne opodstatnenie. Ide napr. práceneschopnosť spadajúcu do jedného roka pred skončením zamestnania. Tá sa v minulosti uvádzala pre prípad potreby sledovania podpornej doby pri vzniku PN po vzniku ďalšieho pracovného pomeru.

Údaje o zápočte odpracovaných rokov pre účely nároku na dovolenku nahradil údaj o dobe trvania pracovného pomeru ku dňu jeho skončenia. Nárok na dovolenku už nezávisí od počtu odpracovaných rokov zamestnanca, ale od veku či starostlivosti o dieťa.

Zápočtový list vytlačíte voľbou Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa – Zápočtový list-Potvrdenie o zamestnaní.

Pred tlačou je možné v nastavení dokumentu označiť, či sa má zobraziť zápočet predchádzajúcich rokov, rodné číslo, zrážky zo mzdy a tlačiť pečiatka.

Potvrdenie o zamestnaní sa dá tlačiť iba v mesiaci ukončenia pracovného pomeru.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 09.09.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link