Menu

Zaúčtovanie tržby z eKasy a platobný terminál od 1.7.2022

Podnikateľ – platiteľ DPH prijíma tržby cez eKasu (online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu).
Okrem platieb v hotovosti prijíma aj platby kartou cez terminál. Výška tržby (na základe vyhotovenej uzávierky, napr. dennej) za deň 1.7.2022 je v sume 337,26 eura s DPH. Tržba prijatá v hotovosti  je v sume 237 eur po zohľadnení rozdielu zo zaokrúhlenia vo výške   0,03 eura, suma uhradená cez terminál je vo výške 100,29 eura.

Zaevidovanie dennej tržby v peňažnom denníku

Zaevidovanie tržby prijatej v hotovosti

 • Pokladnici zvoľte Príjem, vyplňte dátum a partnera,
 • stĺpec PD vyberte Príjem za tovar a doplňte sumu tržby prijatej v hotovosti vo výške 236,97 eura (celková suma tržby: 337,26 eura mínus platba kartou: 100,29 eura = 236,97 eur),
 • po doplnení sumy tržby vo výške 236,97 eura program automaticky dopočíta sumu Zaokrúhlenia vo výške -0,02 eura a sumu Po zaokrúhlení vo výške 236,95 eura. Keďže programom doplnené sumy nesúhlasia s uzávierkou z eKasy, je potrebné uvedené sumy prepísať ručne podľa skutočnosti. Suma Po zaokrúhlení je na uzávierke uvedená vo výške 237 eur, Zaokrúhlenie je v uzávierke vyčíslené v sume 0,03 eura.
 • platiteľ DPH zaklikne voľbu Doklad z eKasy, čím bude nastavený správny oddiel KV D1,
 • na záložke Zápis do je DPH zakliknutá – riadok 03/04,
 • vyplnený príjmový doklad uložte.
 • Vo formulári DPH je doplnený oddiel KV D1.

Rozdiely zo zaokrúhlenia pri platbe v hotovosti  nemajú vplyv na evidenciu DPH.

Zaevidovanie tržby prijatej cez terminál

 • Pokladnici zvoľte Príjem, vyplňte dátum a partnera,
 • stĺpec PD vyberte Príjem za tovar a doplňte sumu tržby prijatej cez terminál vo výške 100,29 eura (suma kreditu vyčíslená na uzávierke z eKasy).

Program sumu rozpočíta na základ a DPH. Uvedenú sumu je potrebné upraviť ručne tak, aby základ z platby v hotovosti a z platby cez terminál, a rovnako aj DPH z platby v hotovosti a cez terminál, súhlasila so sumou základu a DPH z uzávierky. V našom príklade programom doplnenú sumu základu vo výške 83,57 eura opravte ručne na 83,56 eura.  Sumu DPH zmeňte na 16,73 eura.

Keďže ide o platbu cez terminál, ktorej sa povinnosť zaokrúhľovania platná od 1.7.2022  netýka, programom doplnenú sumu Zaokrúhlenia vo výške 0,01 eura v bunke Zaokrúhlenie – vymažte.

 

 • platiteľ DPH zaklikne voľbu Doklad z eKasy, čím bude nastavený správny oddiel KV D1,
 • na záložke Zápis do je DPH zakliknutá – riadok 03/04,
 • vyplnený príjmový doklad uložte.
 • Vo formulári DPH je doplnený oddiel KV D1.

Zaúčtovanie tržby prijatej v hotovosti a cez terminál a zaúčtovanie rozdielu zo zaokrúhlenia platieb v hotovosti vyzerá v peňažnom denníku nasledovne:

Podľa metodického usmernenia, ktoré vydala Finančná správa SR, sa vzniknuté rozdiely v sústave jednoduchého účtovníctva účtujú nasledovne:

Ďalším dokladom preúčtujte sumu, ktorá bola uhradená cez terminál medzi pokladnicou a bankou.

 • V Pokladnici zvoľte Výdavok, vyplňte dátum a partnera,
 • stĺpec PD vyberte Výdavok na priebežnú položku a doplňte sumu uhradenú cez terminál,
 • doplňte text a vyplnený doklad uložte.

Posledným dokladom zaúčtujte príjem v banke a vyrovnajte priebežné položky.

 • V Banke zvoľte Príjem, vyplňte dátum a partnera,
 • stĺpec PD vyberte Príjem z priebežnej položky a doplňte sumu uhradenú cez terminál.
 • Doplňte text a vyplnený doklad uložte.

Ak suma, ktorá bola pripísaná na bankový účet, je už znížená o poplatok za platbu cez terminál, ďalším dokladom v banke zaúčtujte výdavok. Poplatok banke zaúčtujte do stĺpca Výdavok za služby.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty