Menu

Zaúčtovanie tržby

e-kasa: zaúčtovanie tržby do pokladnice

Tržbu z online registračnej alebo virtuálnej registračnej pokladnice účtujeme v Evidencii účtovných dokladov v príslušnom okruhu PD – pokladničné doklady. Ak pri predaji tovarov alebo služby cez ORP alebo VRP zákazník platil časť nákupu v hotovosti a časť platobnou kartou, postupujeme nasledovne:

  1. V okruhu PD – pokladničné doklady vyberieme automatické účtovanie T PD – Tržba v hotovosti. V rozpise DPH uvedieme sumu celkovej tržby a hodnotu platenú kartou.

Pre hodnotu platenú kartou použijeme na strane DAL účet 315 – Ostatné pohľadávky.

2. Následne v bankovom výpise zaevidujeme príjem na bankový účet, v okruhu BV pomocou automatického účtovania BV – príjem doklad bez DPH.

KROS
Copy link