Menu

Zistenie rozsahu zakúpenej licencie

Ak máte vo firme zakúpených viac licencií a potrebujete zistiť rozsah licencie a licenčné číslo, ktoré máte pridelené pri konkrétnom používateľovi môžete tak spraviť priamo cez program.

V ktoromkoľvek okne programu, máte možnosť výberom z hlavného menu v ľavom hornom rohu zvoliť modrú záložku s nápisom CENKROS 4. Z ponúknutého menu je potrebné vybrať druhú možnosť Informácie o programe. Následne sa Vám zobrazí všetko potrebné o Vašej licencií zatriedené do štyroch hlavných sekcií.

 

Informácie o inštalácií na aktuálnom PC

Platnosť Balíka podpory

Konfigurácia programu

Rozsah zakúpených databáz

Informácia!

V okne Informácie o programe nájdete aj telefonické kontakty na Výrobcov programu KROS a.s. a databáz CENEKON, a.s. .

KROS
Copy link