Menu

Životné minimum

  

Od 1. 7. 2020 sa mení výška životného minima na 214,83 € mesačne.

 

Suma životného minima ovplyvňuje výpočet exekučných zrážok, preto je potrebné, aby ste mali, pri spracovaní júlových miezd nainštalovanú verziu 20.50, kde je zapracovaná nová výška životného minima.

Základné nepostihnuteľné sumy pre výpočet exekučných zrážok, s ktorými sa stretnete pri výpočte mzdy:

  • 214,83€ ako nepostihnuteľná suma na povinného pre výpočet zrážky na riadenej súdom a pre výživné na plnoleté dieťa
  • 90,22 € ako nepostihnuteľná suma na povinného pre výpočet výživného na maloleté dieťa (60 % zo životného minima) x 70 %
  • 107,41 € ako nepostihnuteľná suma na povinného pri pokute za priestupok (50 % zo životného minima).

Ak máte zostavu Profesionál, viete si skontrolovať priamo vo výplate ako nová výška životného minima, ovplyvní výpočet exekučnej zrážky. Vstúpite do výplaty zamestnanca cez Oprav na záložku Zrážky. Na konkrétnu exekučnú zrážku vstúpite cez Oprav a kliknete na Výpočet.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   21.7.2020

 

KROS
Copy link