Menu

Zložka mzdy 330 vs. 331

V súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID-19 sa u zamestnávateľov často stáva, že nemôžu zamestnancom prideľovať prácu. Ako zaevidovať takéto prekážky v OLYMPE? Aký je rozdiel medzi zložkou mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa a zložkou mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii?

Zložka mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Ak nemôže zamestnanec vykonávať prácu pre prechodnú závadu spôsobenú poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, tak mu v tomto prípade patrí náhrada mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Túto zložku mzdy je možné použiť na akékoľvek prekážky v práci zo strany zamestnávateľa, teda napr. aj z dôvodu zatvorenia prevádzky v dôsledku corona vírusu.

V zložke mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy došlo k prekážkam na strane zamestnávateľa. Pole Tarifa nie je potrebné vyplniť, program je nastavený tak, že automaticky vypočíta 100 % priemerného zárobku.  

Zložka mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej hodinovej mzdy v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce. Ak by 80 % z priemerného zárobku bolo menej ako minimálna hodinová mzda pre 1. stupeň náročnosti (teda 3,58 €/hod), program automaticky použije sadzbu 3,58 € za hodinu prekážky.

 V pridávanej zložke mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy zamestnanec nemohol vykonávať svoju prácu. Tarifu nie je potrebné vyplniť, program automaticky vypočíta 80 % priemerného zárobku zamestnanca.

Ak sa zamestnávateľ rozhoduje medzi zložkami mzdy 330 a 331, rozdiel je iba vo vyplatenej výške náhrady:

330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa – 100 % priemerného zárobku

331 – prekážky v práci v krízovej situácii – 80 % priemerného zárobku.

Čo sa týka projektu „Prvá pomoc++“ – Opatrenie č. 1 a 3A, od februára 2021 sa zvyšuje výška príspevku z pôvodných 80 % na 100 % celkovej ceny práce. To znamená, že štát preplatí zamestnávateľovi mzdové náklady na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom. Avšak nedošlo aj k zmene v Zákonníku práce. Stále platí, že pri prekážkach v práci v krízovej situácii patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku podľa § 250b ods. 6.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link