Menu

Zložka mzdy 330 vs. 331

V súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID-19 sa u zamestnávateľov často stáva, že nemôžu zamestnancom prideľovať prácu. Ako zaevidovať takéto prekážky v OLYMPE? Aký je rozdiel medzi zložkou mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa a zložkou mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii?

Zložka mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Ak nemôže zamestnanec vykonávať prácu pre prechodnú závadu spôsobenú poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu, tak mu v tomto prípade patrí náhrada mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Túto zložku mzdy je možné použiť na akékoľvek prekážky v práci zo strany zamestnávateľa, teda napr. aj z dôvodu zatvorenia prevádzky v dôsledku corona vírusu.

V zložke mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy došlo k prekážkam na strane zamestnávateľa. Pole Tarifa nie je potrebné vyplniť, program je nastavený tak, že automaticky vypočíta 100 % priemerného zárobku.  

Zložka mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej hodinovej mzdy v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce. Ak by 80 % z priemerného zárobku bolo menej ako minimálna hodinová mzda pre 1. stupeň náročnosti (teda 3,58 €/hod), program automaticky použije sadzbu 3,58 € za hodinu prekážky.

 V pridávanej zložke mzdy 331 – prekážky v práci v krízovej situácii označíte časť dňa alebo celý pracovný deň, kedy zamestnanec nemohol vykonávať svoju prácu. Tarifu nie je potrebné vyplniť, program automaticky vypočíta 80 % priemerného zárobku zamestnanca.

Ak sa zamestnávateľ rozhoduje medzi zložkami mzdy 330 a 331, rozdiel je iba vo vyplatenej výške náhrady:

330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa – 100 % priemerného zárobku

331 – prekážky v práci v krízovej situácii – 80 % priemerného zárobku.

Čo sa týka projektu „Prvá pomoc++“ – Opatrenie č. 1 a 3A, od februára 2021 sa zvyšuje výška príspevku z pôvodných 80 % na 100 % celkovej ceny práce. To znamená, že štát preplatí zamestnávateľovi mzdové náklady na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom. Avšak nedošlo aj k zmene v Zákonníku práce. Stále platí, že pri prekážkach v práci v krízovej situácii patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku podľa § 250b ods. 6.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty