Menu

Zložky mzdy pre príspevky na stravné lístky a pre finančný príspevok na stravu

Do verzie OLYMP 22.20 boli zapracované nové zložky mzdy, ktoré slúžia na evidenciu nepeňažného príspevku zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi na stravu. O aké zložky mzdy ide a kedy ich použiť?

1/ Príspevok na teplé jedlo/stravovaciu poukážku v OLYMPE

Na evidenciu nepeňažného príspevku zamestnávateľa na teplé jedlo alebo na stravovaciu poukážku (stravný lístok/elektronická poukážka) môžete použiť nové  zložky mzdy:

  • 615 – nepeňažný príspevok na stravu – príspevok zamestnávateľa na stravu, ktorý je oslobodený od dane a odvodov. Suma príspevku sa uvedie na mzdovom liste zamestnanca v riadku Fiktívny príjem a v riadku Sumy oslobodené od dane.
  • 616 – nepeňažný príspevok na stravu – zdaň – zdaňovaný príspevok zamestnávateľa (nad sumu 2,81 eur z nákladov). Suma príspevku sa uvedie na mzdovom liste zamestnanca v riadku Fiktívny príjem.
  • 517 – nepeňažný príspevok na stravu zo SF – príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu, ktorý je oslobodený od dane. Suma príspevku sa uvedie na mzdovom liste zamestnanca v riadku Fiktívny príjem zo soc. fondu a v riadku Sumy oslobodené od dane.

V prípade označenia voľby Členiť podľa zložiek mzdy v tlačovom formulári na záložke Výber údajov sa suma príspevku uvedie na mzdovom liste zamestnanca v členení na jednotlivé zložky mzdy – nepeňažný príspevok na stravu, nepeňažný príspevok na stravu-zdaň. a nepeňažný príspevok na stravu zo SF.  

Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie poskytnutím stravovacej poukážky v hodnote 5 eur na deň. Zamestnávateľ prispieva na stravný lístok (SL) zákonný príspevok 2,81 eur na deň. Zo sociálneho fondu prispieva na jeden lístok sumou 0,69 eur na deň. Nad rámec zákona prispieva sumou 0,50 eur na deň. Zamestnanec si prispieva sumou 1 euro na deň. V mesiaci február 2022 zamestnanec odpracoval 20 dní a zamestnávateľ mu poskytol 20 stravných lístkov.

615 – nepeňažný príspevok na stravu za 20 SL = 2,81 eur x 20 = 56,20 eur

517 – nepeňažný príspevok na stravu zo SF 20 SL = 0,69 eur x 20 = 13,80 eur

616 – nepeňažný príspevok na stravu – zdaň za 20 SL = 0,50 eur x 20 = 10 eur

Zákonný príspevok zamestnávateľa vo výške 56,20 eur a príspevok zamestnávateľa zo SF vo výške 13,80 eur je nepeňažným príjmom oslobodeným od dane a odvodov.

Predmetom dane a vymeriavacím základom na zdravotné a sociálne poistenie je len príspevok nad rámec zákona vo výške 10 eur. Vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta poistné na ZP a SP je vo výške 910 eur. Zamestnancovi sa vo februári zrazí z čistej mzdy prostredníctvom zrážky stravné 20 eur za 20 stravných lístkov.

Suma príspevku na stravu poskytovaná na zabezpečenie stravovania podľa § 152 Zákonníka práce zo sociálneho fondu je oslobodená od dane bez obmedzenia maximálnej výšky, a to bez ohľadu na to, či sa poskytuje na teplé jedlo, stravovaciu poukážku alebo ako finančný príspevok na stravovanie.

2/ Finančný príspevok na stravu v OLYMPE

Firma zamestnancovi poskytla jednorazovú zálohu vo výške 100 eur (preddavok na zabezpečenie stravovania) na začiatku obdobia poskytovania finančného príspevku. V aktuálnej mzde zúčtováva skutočný nárok na finančný príspevok. Zo zákona zamestnancom prispieva finančným príspevkom na stravovanie vo výške 2,81 eur na deň, zo sociálneho fondu vo výške 0,50 eur na deň a sumou 1,19 eur na deň prispieva zamestnancom nad rámec zákona. Zamestnanec vo februári čerpal 2 dni dovolenku.

979 – finančný príspevok na stavu za 18 dní = 2,81 eur x 18 dní = 50,58 eur

516 – finančný príspevok na stravu zo SF (nezdaňovaný) za 18 dní = 0,50 eur x 18 dní = 9 eur

980 – finančný príspevok na stravu – zdaň. za 18 dní = 1,19 eur x 18 dní = 21,42 eur

Zákonný finančný príspevok zamestnávateľa vo výške 50,58 eur a finančný príspevok zamestnávateľa zo SF vo výške 9,00 eur je peňažným príjmom oslobodeným od dane a odvodov.

Predmetom dane a vymeriavacím základom na zdravotné a sociálne poistenie je len finančný príspevok nad rámec zákona vo výške 21,42 eur. Vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta poistné na ZP a SP je vo výške 1116,19 eur.

 

Chcete, aby Vaši zamestnanci videli na výplatnej páske obdobie, za ktoré je finančný príspevok vyplatený?

Pri tlači niektorých typov výplatnej pásky pribudla možnosť uviesť obdobie k finančnému príspevku na stravu. Po označení tejto voľby v tlačovom formulári na záložke Nastavenie dokumentu sa pri finančnom príspevku na stravu uvedie obdobie, za ktoré sa poskytuje a to podľa zvoleného nároku v zložke mzdy 979 – finančný príspevok na stravu a 516 – finančný príspevok na stravu zo SF (skutočný, predpokladaný, nasledujúci mesiac, 2. nasledujúci mesiac).

 

Nová funkčnosť sa týka nasledujúcich výplatných pások:

  • Výplatná páska – výpis zložiek
  • Výplatná páska – výpis zložiek (editovateľná)
  • Výplatná páska – tajný formát
  • Výplatná páska – farebný formát

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          25.03.2022       

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty