Menu

Zmena mzdy

Mení sa zamestnancovi dohodnutá mzda? Nezabudnite okrem Zmeny pracovnej zmluvy zaevidovať zmenu aj na záložke Zložky mzdy.

 Ak sa od vzniku pracovného pomeru zamestnancovi čokoľvek mení oproti pôvodnej pracovnej zmluve, pridáte Zmenu zmluvy. Po zadaní Dátumu vzniku, program automaticky predvyplní sivou farbou pôvodné údaje. V zmene následne vyplníte iba tie údaje, ktoré sa menia oproti pôvodnej zmluve. V našom prípade Dohodnutá mzda.

Po potvrdení zmeny dohodnutej mzdy sa zobrazí nasledovná hláška:

Tlačidlo Áno Vás automaticky presunie na kartu Zložky mzdy, kde ukončíte platnosť pôvodnej zložky mzdy a pridáte novú zložku mzdy s novou tarifou a platnosťou Použiť od.

Na záložke Nastavenia – Nastavenia je možné zapnúť alebo vypnúť upozorňovanie pri Zmene dohodnutej mzdy v Personalistike.

Dokument Zmeny v pracovnej zmluve vytlačíte voľbou Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

 

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   03.06.2020

 

KROS
Copy link