Menu

Zmena pracovnej zmluvy

Pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru s ním podpisujeme pracovnú zmluvu. Počas trvania pracovného vzťahu nastavajú zmeny, ktoré je potrebné so zamestnancom znovu písomne dohodnúť. V OLYMPE si takéto zmeny evidujeme pridaním Zmeny zmluvy.

Ako zmeníme zamestnancovi stupeň náročnosti?

V Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery na záložke Pracovný pomer pridáme Zmenu zmluvy. Po zadaní Dátumu vzniku zmeny, program automaticky predvyplní sivou farbou pôvodné údaje. V zmene následne vyplníme iba tie údaje, ktoré sa menia oproti pôvodnej zmluve napr. vyplníme nový stupeň náročnosti práce a cez tlačidlo Ďalej a OK zmenu uložíme.

Takto môžeme urobiť zmenu všetkého, čo sme si už so zamestnancom dohodli pri nástupe do pracovného pomeru napr. zmenu miesta výkonu práce, úväzku, dohodnutú mzdu, dobu trvania prac. pomeru, … .

Každú zmenu v pracovnej zmluve si môžeme vytlačiť voľbou Tlač – Tlač – Personalistika – Pracovné zmluvy a dohody – Pracovné zmluvy – Zmeny v pracovnej zmluve.

 

Pri zmenách pracovnej zmluvy nemáte voči Sociálnej a ani zdravotnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                            7.11.2019

KROS
Copy link