Zmena zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

Každoročne sa môžu zamestnanci do konca septembra rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne. Ak tak urobia, je potrebné u nich zmenu v Personalistike zaevidovať a poslať prihlášku do novej ZP. Taktiež nesmiete zabudnúť na zaslanie odhlášky do starej poisťovne. Ako na to?

Ukončenie starej a pridanie novej zdravotnej poisťovne

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie ukončíte pôvodnú zdravotnú poisťovňu k 31. 12. 2019.

Na základe ukončenia pôvodnej ZP program vytvorí do ZP oznámenie o zmene platiteľa poistného – odhlášku s kódom 2 K s dátumom zmeny 31. 12. 2019.

Následne od 1. 1. 2020 pridáte novú zdravotnú poisťovňu.

Po zadaní novej ZP program vytvorí do ZP oznámenie o zmene platiteľa – prihlášku s kódom 2 Z s dátumom zmeny 01. 01. 2020.

Vytvorené oznámenie je potrebné poslať do zdravotnej poisťovne najneskôr do 8 pracovných dní od zmeny zdravotnej poisťovne.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link