Zmena zdravotnej poisťovne u zamestnanca

Každoročne do konca septembra sa poistenci zdravotných poisťovní môžu rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne.

Ako zaevidujete zmenu zdravotnej poisťovne v Olympe ?

Personalistike zamestnanca na karte Zdravotné poistenie ukončíte pôvodnú zdravotnú poisťovňu k poslednému dňu kalendárneho roka. Novú zdravotnú poisťovňu pridáte cez tlačidlo Pridaj.

Túto zmenu je potrebné nahlásiť do zdravotných poisťovní :

  • odhláška kód 2 K / 2D K k 31. 12. 2018 do pôvodnej ZP, napr. VŠZP
  • prihláška kód 2 Z / 2D Z k 1. 1 .2019 do novej ZP, napr. Dôvera

Oznamovaciu povinnosť v elektronickej forme vytvoríte voľbou Exporty – Zdravotné poisťovne – Oznámenia do ZP, v tlačenej forme cez Tlač – Tlač – Oznamovacia povinnosť – Zdravotné poisťovne – Prihlášky a odhlášky, zmeny do ZP. Odhlášku robíte k 31. 12. 2018 a prihlášku k 1. 1. 2019.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via