Zmena Zdravotnej poisťovne

Každoročne sa môžu zamestnanci do 30. 9. rozhodnúť pre zmenu zdravotnej poisťovne. Ak tak urobia, je potrebné u nich od januára nasledujúceho roka zaevidovať zmenu zdravotnej poisťovne aj v Personalistike. Zamestnávateľ posiela do novej zdravotnej poisťovne prihlášku a  odhlášku zo starej poisťovne. Ako na to?

Ukončenie starej a pridanie novej zdravotnej poisťovne

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie ukončíte pôvodnú zdravotnú poisťovňu k 31. 12. 2020.

Na základe ukončenia pôvodnej ZP program vytvorí do ZP oznámenie o zmene platiteľa poistného – odhlášku s kódom 2 K s dátumom zmeny 31. 12. 2020.

Následne od 1. 1. 2021 pridáte novú zdravotnú poisťovňu.

Po zadaní novej ZP program vytvorí do ZP oznámenie o zmene platiteľa – prihlášku s kódom
2 Z s dátumom zmeny 01. 01. 2021.

Vytvorené oznámenie je potrebné poslať do zdravotnej poisťovne najneskôr do 8 pracovných dní od dátumu zmeny zdravotnej poisťovne.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.     19.1.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link