Menu

Zmeny RLFO

Od 1. januára 2021 zamestnávateľ už nemá povinnosť oznamovať za zamestnanca Sociálnej poisťovni zmeny v údajoch:

  • priezvisko vrátane predošlých priezvisk,
  • meno,
  • dátum a miesto narodenia,
  • stav,
  • miesto trvalého pobytu,
  • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodné číslo).

 Zmenu týchto údajov získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb. Naďalej však zostáva povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni, zmenu mena a priezviska zamestnanca do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel len za zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

Zamestnankyňa má trvalý pobyt na území SR. Vydala sa 20. 03. 2021 a došlo u nej  k zmene priezviska. Aká oznamovacia povinnosť vyplýva zamestnávateľovi voči SP? 

 

od 1. januára 2021 zamestnávateľ už nemá oznamovaciu povinnosť voči SP pri zmene stavu a priezviska.

Ak by sa vydala zamestnankyňa, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pri zmene jej priezviska program vytvorí RLFO zmena, ktoré zamestnávateľ musí odoslať do Sociálnej poisťovne.

V OLYMPE si viete aj naďalej evidovať zmeny v údajoch, ale RLFO zmena už neposielate do SP. Jednotlivé zmeny zaevidujete cez Personalistiku zamestnanca, karta Personálne údaje alebo Adresy cez  Evidencia zmien údajov.

Oznámenie začiatku, ukončenia materskej a rodičovskej dovolenky 

Od 1. januára 2021 zamestnávateľovi odpadá povinnosť oznámiť za zamestnanca Sociálnej poisťovni začiatok a ukončenie materskej a rodičovskej dovolenky cez RLFO zmena.

Prerušenie sociálneho poistenia, ktoré nastáva z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ naďalej oznamuje Sociálnej poisťovni.

 

Zamestnankyňa od 1. apríla 2021 prechádza z materskej na rodičovskú dovolenku. Akú oznamovaciu povinnosť má zamestnávateľ voči SP?

 

Zamestnávateľ odošle na SP len RLFO prerušenie s dátumom vzniku prerušenia 1. apríla 2021, a to najneskôr do ôsmich dní od vzniku prerušenia.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       07.04.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link