Menu

Zmeny RLFO

Od 1. januára 2021 zamestnávateľ už nemá povinnosť oznamovať za zamestnanca Sociálnej poisťovni zmeny v údajoch:

  • priezvisko vrátane predošlých priezvisk,
  • meno,
  • dátum a miesto narodenia,
  • stav,
  • miesto trvalého pobytu,
  • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodné číslo).

 Zmenu týchto údajov získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb. Naďalej však zostáva povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni, zmenu mena a priezviska zamestnanca do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel len za zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

Zamestnankyňa má trvalý pobyt na území SR. Vydala sa 20. 03. 2021 a došlo u nej  k zmene priezviska. Aká oznamovacia povinnosť vyplýva zamestnávateľovi voči SP? 

 

od 1. januára 2021 zamestnávateľ už nemá oznamovaciu povinnosť voči SP pri zmene stavu a priezviska.

Ak by sa vydala zamestnankyňa, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pri zmene jej priezviska program vytvorí RLFO zmena, ktoré zamestnávateľ musí odoslať do Sociálnej poisťovne.

V OLYMPE si viete aj naďalej evidovať zmeny v údajoch, ale RLFO zmena už neposielate do SP. Jednotlivé zmeny zaevidujete cez Personalistiku zamestnanca, karta Personálne údaje alebo Adresy cez  Evidencia zmien údajov.

Oznámenie začiatku, ukončenia materskej a rodičovskej dovolenky 

Od 1. januára 2021 zamestnávateľovi odpadá povinnosť oznámiť za zamestnanca Sociálnej poisťovni začiatok a ukončenie materskej a rodičovskej dovolenky cez RLFO zmena.

Prerušenie sociálneho poistenia, ktoré nastáva z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ naďalej oznamuje Sociálnej poisťovni.

 

Zamestnankyňa od 1. apríla 2021 prechádza z materskej na rodičovskú dovolenku. Akú oznamovaciu povinnosť má zamestnávateľ voči SP?

 

Zamestnávateľ odošle na SP len RLFO prerušenie s dátumom vzniku prerušenia 1. apríla 2021, a to najneskôr do ôsmich dní od vzniku prerušenia.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       07.04.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link