Menu

Zmeny RLFO

Od 1. januára 2021 zamestnávateľ už nemá povinnosť oznamovať za zamestnanca Sociálnej poisťovni zmeny v údajoch:

  • priezvisko vrátane predošlých priezvisk,
  • meno,
  • dátum a miesto narodenia,
  • stav,
  • miesto trvalého pobytu,
  • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodné číslo).

 Zmenu týchto údajov získava Sociálna poisťovňa z Registra fyzických osôb. Naďalej však zostáva povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni, zmenu mena a priezviska zamestnanca do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel len za zamestnanca, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

Zamestnankyňa má trvalý pobyt na území SR. Vydala sa 20. 03. 2021 a došlo u nej  k zmene priezviska. Aká oznamovacia povinnosť vyplýva zamestnávateľovi voči SP? 

 

od 1. januára 2021 zamestnávateľ už nemá oznamovaciu povinnosť voči SP pri zmene stavu a priezviska.

Ak by sa vydala zamestnankyňa, ktorá nemá na Slovensku trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pri zmene jej priezviska program vytvorí RLFO zmena, ktoré zamestnávateľ musí odoslať do Sociálnej poisťovne.

V OLYMPE si viete aj naďalej evidovať zmeny v údajoch, ale RLFO zmena už neposielate do SP. Jednotlivé zmeny zaevidujete cez Personalistiku zamestnanca, karta Personálne údaje alebo Adresy cez  Evidencia zmien údajov.

Oznámenie začiatku, ukončenia materskej a rodičovskej dovolenky 

Od 1. januára 2021 zamestnávateľovi odpadá povinnosť oznámiť za zamestnanca Sociálnej poisťovni začiatok a ukončenie materskej a rodičovskej dovolenky cez RLFO zmena.

Prerušenie sociálneho poistenia, ktoré nastáva z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ naďalej oznamuje Sociálnej poisťovni.

 

Zamestnankyňa od 1. apríla 2021 prechádza z materskej na rodičovskú dovolenku. Akú oznamovaciu povinnosť má zamestnávateľ voči SP?

 

Zamestnávateľ odošle na SP len RLFO prerušenie s dátumom vzniku prerušenia 1. apríla 2021, a to najneskôr do ôsmich dní od vzniku prerušenia.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       07.04.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty