Menu

Zmeny v exekučných zrážkach

Od 1. januára 2022 dochádza k zmene pri výpočte exekučných zrážok. Upravuje sa výška nepostihnuteľných súm na povinného a vyživované osoby.  

V konaniach začatých do 31. decembra 2021 sa pre spôsob výpočtu použijú nové pravidlá od 1. januára 2022.

Vo firmách s výplatným termínom nasledujúceho mesiaca sa nový výpočet použije už pri výpočte mzdy za december 2021. V tomto prípade je potrebné mzdy za december 2021 generovať na novej verzii 22.00. Vo firmách s výplatným termínom bežného mesiaca sa použije pri výpočte mzdy za január 2022.

Zmeny nepostihnuteľných súm od 1. januára 2022

Zvyšok čistej mzdy

Od 1. 1. 2022 nastáva zmena vo výške sumy, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia. Pri výpočte sa podľa nových pravidiel bez obmedzenia zrazí zvyšok čistej mzdy nad hodnotu 915,84 Eur (t. j. nad 3-násobook 140% životného minima).

Neprednostné pohľadávky

Základná suma, ktorá sa nemohla povinnému zraziť do 31. decembra 2021, bola 218,06 Eur. Od januára 2022 sa povinnému nesmie zraziť zo mzdy 305,58 Eur.

  •  zvyšuje sa základná nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu na 76,32 €.
  •  pri poberateľoch dôchodkovej dávky sa zvyšuje základná nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu na 152,64 €.

Zamestnanec dosiahol v januári 2022 čistú mzdu vo výške 1 236,55 Eur. Nie je poberateľom dôchodku. Zamestnávateľ mu vykonáva zrážku na neprednostnú pohľadávku. Zamestnanec má 1 vyživovanú osobu. V akej výške bude uspokojená neprednostná pohľadávka?

Čistá mzda = 1 236,55 Eur

Neprednostná pohľadávka – 1 vyživovaná osoba.

Nepostihnuteľné sumy na povinného = 305,28 €

Nepostihnuteľné sumy na 1 vyživovanú osobu = 76,32 €

 

Zvyšok čistej mzdy po odpočítaní základnej sumy na povinného a vyživovanú osobu =

1 236,55 – 305,28 – 76,32 = 854,95 Eur

854,95 eur < 915,84 eur

Výška jednej tretiny = 854,95 : 3 = 284,98 eur

Celková výška zrážky = 284,98 eur

 

Neprednostná pohľadávka sa uspokojí zo sumy 284,98 Eur.

V zostave Profesionál/Profi/Biznis si môžete skontrolovať presný postup výpočtu priamo vo vypočítanej zrážke  v časti Detail výpočtu – tlačidlo Výpočet.

Pri prednostných pohľadávkach sa výška nepostihnuteľných súm na povinného a vyživovanú osobu od 1. 1. 2022 nemení. Taktiež sa nemenia základné nepostihnuteľné sumy pri výpočte výživného na maloleté dieťa.

Jedinou zmenou je hodnota nepostihnuteľnej sumy na vyživovanú osobu pri výživnom na maloleté dieťa, v prípade, ak je povinný poberateľ dôchodku. Pri výpočte sa po novom uplatní 76,32 Eur.

Vyživované osoby

Na karte Mzdové údaje v Personalistike došlo k zmene pri zadávaní počtu Vyživovaných osôb. Do 31. 12. 2021 sa na karte Mzdové údaje nachádzali políčka samostatne pre zadanie vyživovanej osoby pre výživné a samostatné pre ostatné zrážky.

Od 1. 1. 2022 sa samostatne zadáva počet vyživovaných osôb pre Výživnéprednostné zrážky a samostatne pre neprednostné pohľadávky – Iné zrážky.

Podrobnejšie informácie o exekúciách pre vás pripravujeme v januári 2022 v novom e-booku Exekučné zrážky v programe OLYMP.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 27.12.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty