Menu

Zmeny v ZP od 1.10.2021

Od 1. 10. 2021 vstúpili do platnosti zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam. Tieto zmeny sú zapracované do OLYMPU od verzie 21.70.

Teraz si prakticky ukážeme, kedy OLYMP vytvorí/nevytvorí oznámenie o zmene platiteľa poistného do ZP, či už pri vzniku alebo zániku pri práceneschopnosti a ošetrení člena rodiny.

Práceneschopnosť (PN)

V prípade vzniku PN u zamestnanca v hlavnom pracovnom pomere, kedy zamestnávateľ vypláca zamestnancovi od prvého dňa náhradu príjmu (cez zložky mzdy N01, N02), OLYMP aj po 1. 10. 2021 naďalej vytvorí oznámenie do ZP so vznikom PN s kódom 1O Z.    

Ak zamestnancovi PN trvá max. 10 dní, OLYMP vytvorí aj oznámenie do ZP s ukončením PN, a to s kódom 1O K.

Ak však PN trvá dlhšie ako 10 dní, program oznámenie do ZP o ukončení PN nevytvorí. Túto povinnosť si po novom voči zdravotným povinnostiam plní Sociálna poisťovňa.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol práceneschopný od 25. 9. 2021 do 3. 10. 2021 a za tieto dni mal nárok na náhradu príjmu. PN ste zaevidovali v Personalistike zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti.

 Program do vygenerovanej mzdy za 9/2021 pridal zložky mzdy:

Na ich základe vytvorí oznámenie do ZP o vzniku PN s kódom 1O Z s dátumom 25. 9. 2021.

Do vygenerovanej mzdy za 10/2021 program pridal zložku mzdy:

Keďže PN trvala len 9 dní, program vytvorí oznámenie do ZP o skončení PN s kódom 1O K s dátumom 3. 10. 2021.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol práceneschopný od 27. 9. 2021 do 17. 10. 2021, mal nárok na náhradu príjmu za prvých 10 dní PN, t. j. od 27. 9. 2021 do 6. 10. 2021. Od 7. 10. 2021 mu vznikol nárok na nemocenské dávky zo Sociálnej poisťovne.

Program do vygenerovanej mzdy za 9/2021 pridal zložky mzdy:

Na ich základe vytvorí oznámenie do ZP o  vzniku PN s kódom 1O Z s dátumom 27. 9. 2021.

 Do vygenerovanej mzdy za 10/2021 program pridal zložky mzdy:

Za mesiac október 2021 program nevytvorí oznámenie do ZP o ukončení PN, pretože PN trvá viac ako 10 dní. Ukončenie PN do zdravotnej poisťovne nahlási Sociálna poisťovňa.

Od 1. 10. 2021 OLYMP nevytvorí ani oznámenie do ZP o vzniku a zániku karanténnej PN. Túto povinnosť už po novom plní Sociálna poisťovňa.

 

Ošetrenie člena rodiny (OČR)

V prípade vzniku OČR krátkodobej alebo dlhodobej (zložka mzdy N04) OLYMP po 30. 9. 2021  nevytvorí oznámenia do ZP so vznikom/zánikom OČR. Túto povinnosť plní po novom Sociálna poisťovňa, ktorá vypláca dávku ošetrovné.

 

Od 1. 10. 2021 OLYMP taktiež nevytvorí oznámenie do ZP o vzniku a zániku pandemickej OČR.

 

 

Aj v  týchto prípadoch pri generovaní exportu oznámenia do ZP OLYMP zobrazí upozornenie.

 

Zamestnankyňa v pracovnom pomere bola na krátkodobej OČR a starala sa o choré dieťa od 23. 9. 2021 do 6. 10. 2021. Mala nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne za prvých 14 dní trvania krátkodobej OČR. OČR ste zaevidovali v Personalistike zamestnankyne na karte Evidencia neprítomnosti.

 Program do vygenerovanej mzdy za 9/2021 pridal zložku mzdy:

Na základe nej vytvorí oznámenie do ZP o začatí OČR s kódom 1O Z s dátumom 23. 9. 2021.

Do vygenerovanej mzdy za 10/2021 program pridal pokračovanie OČR:

Za mesiac október 2021 už program nevytvorí oznámenie do ZP s ukončením OČR. Ukončenie OČR  zdravotnej poisťovni nahlási Sociálna poisťovňa.

Aké ďalšie zmeny nastali v oznamovacích povinnostiach do ZP od 1. 10. 2021 sa dočítate v novom e-booku Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie        02. 11. 2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty