Menu

Zostatky dovolenky

Chceli by Vaši zamestnanci vedieť, koľko dovolenky si môžu ešte vyčerpať do konca kalendárneho roka? Pozrime sa spolu na jednoduché pomôcky, vďaka ktorým získate prehľad o zostatku dovoleniek Vašich zamestnancov.

Zostatok dovolenky v Personalistike

Zostatok dovolenky zamestnancov nájdete v menu Domov – Personalistika – v stĺpci Zvyšná dovolenka.

Export zostatku dovoleniek do Excelu

V niektorých evidenciách programu nájdete v spodnej časti tlačidlo Excelu .

Prostredníctvom tohto tlačidla vyexportuje program zobrazené údaje do Excelu, v ktorom si dokument upravíte podľa Vašich predstáv. V zostave Profesionál si navyše vyberiete, ktoré údaje z tabuľky sa majú do Excelu exportovať a tiež prostredníctvom šípok vpravo zmeníte ich poradie.

 

Tlačová zostava

Ďalšou možnosťou ako zistiť zostatky dovolenky sú tlačové zostavy. Dokument Prehľad dovolenky poskytuje podrobné informácie o ročnom nároku, predošlej dovolenke, krátení, mesačnom nároku, čerpaní v danom mesiaci, čerpaní celkom či zostatku dovolenky u zamestnanca.

Zostavu nájdete cez menu Tlač – Tlač – Dovolenky – Čerpanie dovolenky – Prehľad dovolenky. V rámci obdobia si zvolíte mesiac, ku ktorému chcete zostatky zistiť.  V časti Členenie dokumentu je možné zapnúť voľbu Členiť na strediská.

Čerpanie dovolenky zadáte v OLYMPE zamestnancovi do vygenerovanej výplaty pridaním zložky mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku. V kalendári označíte pracovné dni, počas ktorých zamestnanec čerpal dovolenku. OLYMP automaticky vypočíta čiastku a poníži dni na základnej zložke mzdy.

Ak by si zamestnanec nevyčerpal dovolenku z roku 2021, môže si ju ešte preniesť do roku 2022.

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Nárok na preplatenie dovolenky má zamestnanec len za časť, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Zamestnancovi v tomto prípade patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Zamestnancovi ku koncu roka 2021 zostalo nevyčerpaných 5 týždňov dovolenky za rok 2021 a 2 týždne dovolenky za rok 2020 z celkového ročného nároku 5 týždňov. Koľko dní dovolenky môže zamestnancovi zamestnávateľ preplatiť?

 Ak si zamestnanec nestihne vyčerpať dovolenku z roku 2020 ani do konca roka 2021, môže mu zamestnávateľ preplatiť iba 1 týždeň dovolenky vo výplate za mesiac december 2021. Zvyšný 1 týždeň nevyčerpanej dovolenky z roku 2020 zamestnancovi „prepadne“.

V prípade, že zamestnancovi končí pracovný pomer, zamestnávateľ preplatí zamestnancovi celú nevyčerpanú dovolenku v poslednej výplate zložkou mzdy 311  – preplatené nevyčerpanie dovolenky.

 

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu PN, materskej alebo rodičovskej dovolenky alebo bol uvoľnený na výkon verejnej alebo odborovej funkcie, dovolenka mu neprepadne, ale sa prenáša do ďalšieho roka. Po skončení vyššie uvedených neprítomností je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi čerpanie dovolenky.

 

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.12.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty