Menu

Zostatky dovolenky

Niektorí zamestnanci si už svoj tohtoročný nárok na dovolenku vyčerpali, iní si plánujú čerpať dovolenku medzi vianočnými sviatkami. Ako jednoducho zistíte, koľko zamestnancom ostáva do konca roka nevyčerpaných dní dovolenky?

Tlačová zostava

Cez menu Tlač – Tlač – Dovolenky – Čerpanie dovolenky si môžete k zvolenému obdobiu zobraziť dokument Prehľad dovolenky.

Okrem zostatku dovolenky sa na ňom uvádza aj  ročný nárok zamestnanca na dovolenku, predošlá dovolenka, ktorú si zamestnanec nevyčerpal  v predchádzajúcom kalendárnom roku, krátenie dovolenky, mesačný nárok, čerpanie v aktuálnom mesiaci a čerpanie celkom.

Dokument je možné členiť aj na strediská a to označením príslušnej voľby na formulári pred tlačou.

Dovolenka v Personalistike a vo Výpočte mzdy

Okrem dokumentu nájdete zostatok dovolenky zamestnancov aj v menu Domov – Personalistika v stĺpci Zvyšná dovolenka a tiež v menu Domov – Výpočet miezd v stĺpci Dovolenka zvyšok.

Údaje o zostatku dovolenky je možné z Personalistiky a z Výpočtu miezd vyexportovať do Excelu a to kliknutím na tlačidlo  v spodnej časti príslušnej evidencie, príp. stlačením klávesovej skratky CTRL + E.  Program vyexportuje do Excelu všetky zobrazené údaje, ktoré si následne môžete upraviť podľa Vašich predstáv.

V zostave Profesionál / BIZNIS / PROFI si môžete na zobrazenom formulári navyše vybrať údaje, ktoré sa majú do Excelu exportovať a tiež prostredníctvom šípok vpravo zmeniť ich poradie.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            22.12.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty