Menu

Zostatok príspevku na rekreáciu

S blížiaci sa koncom roka prichádza čas, kedy je potrebné všetko zosumarizovať. Ak máte zamestnancov, ktorí sa chystajú na zimnú dovolenku, určite ich potešíte informáciou o zostatku príspevku na rekreáciu. Ako zistíte zostatok, vám ukážeme v nasledujúcej infospráve.

Príspevok na rekreáciu

Pre pripomenutie je vhodné povedať, že na rekreačný príspevok má nárok zamestnanec, ktorý:

  • pracuje na pracovný pomer u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
  • pracovný pomer trvá nepretržite 24 mesiacov,
  • príspevok si uplatní na minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Suma príspevku na rekreáciu je maximálne 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275 eur, pričom sa suma príspevku kráti podľa úväzku zamestnanca.

Zostatok príspevku

V tlačovej zostave Rekapitulácia zložiek mzdy za rok 2020 nájdete informáciu, v ktorom mesiaci a koľko už zamestnanec čerpal z príspevku.

Dokument v ktorom nájdete vyčíslené zostatky si vytlačíte cez Tlač  – Tlač –Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Ročne po zamestnancoch, kde si zvolíte obdobie a zamestnancov. Po stlačení tlačidla Pokračuj, zvolíte Výber položiek Zadané – 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    11.12.2020

KROS
Copy link