Zostatok príspevku na rekreáciu

Väčšina zamestnancov má už dovolenku za sebou a mnohí pri jej čerpaní využili možnosť čerpať príspevok na rekreáciu na pobyt na Slovensku. Ak vaši zamestnanci  príspevok ešte nečerpali, alebo ho nevyčerpali v plnej výške, majú možnosť dočerpať ho do konca roku 2019. Chcete vedieť aká čiastka príspevku zamestnancom ešte zostáva?

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Najskôr si pripomenieme podmienky pre uplatnenie príspevku na rekreáciu. Od januára 2019 je v platnosti novela Zákonníka práce – § 152a – Rekreácia zamestnancov, na základe ktorej, môžu zamestnanci spĺňajúci podmienky získať od zamestnávateľa príspevok na rekreáciu.

Zamestnanec má nárok na príspevok po splnení nasledujúcich podmienok:

  • u zamestnávateľa pracuje na hlavný pracovný pomer viac ako 49 zamestnancov,
  • pracovný pomer týchto zamestnancov trvá nepretržite 24 mesiacov,
  • príspevok si uplatní na minimálne 2 prenocovania na území Slovenskej republiky.

Sumu príspevku na rekreáciu je maximálne 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275€, pričom sa suma príspevku kráti podľa úväzku zamestnanca.

Zostatky príspevku na rekreáciu

Zamestnanci si môžu príspevok na rekreáciu čerpať viackrát, avšak maximálne do výšky stanovenej Zákonníkom práce. Ak si chcete odkontrolovať čerpané príspevky zamestnancov, viete tak spraviť na dokumente Rekapitulácia zložiek mzdy.

Rekapituláciu zložiek mzdy nájdete cez Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Rekapitulácia zložiek mzdy mesačne po zamestnancoch – Vo vygenerovaných mzdách kde zvolíte obdobie od januára 2019 do aktuálneho mesiaca , zvolíme Pokračuj – Výber zložiek: zadané, Zložka mzdy – 970 – príspevok na rekreáciu zamestnancov – Ok.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  12.09.2019

 

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link