Menu

Zostatok príspevku na rekreáciu

Pomaly sa blíži koniec roka a mnohí zamestnanci využijú obdobie prázdnin, aby si oddýchli a načerpali nové sily na zimnej dovolenke. Ak strávia tieto dni na Slovensku, môžu si dočerpať príspevok na rekreáciu. V tejto infospráve Vám ukážeme, ako zistíte jeho zostatok.

Po splnení všetkých podmienok, príspevok na rekreáciu zadáte zložkou mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca. Vyplníte dátum začiatku rekreácie (pole Dátum) a výšku preukázaných výdavkov (pole Tarifa). Ak sa poskytne príspevok formou poukazu, označíte Vyplatené poukazom. Program automaticky vypočíta výšku príspevku ako 55% oprávnených výdavkov maximálne do sumy 275 eur ročne.

O príspevok je možné žiadať opakovane, viackrát v roku. OLYMP sleduje výšku vyplateného príspevku a pri ďalšom čerpaní umožní preplatiť jeho nevyčerpanú časť. Pričom sleduje dĺžku trvania pracovného pomeru a zohľadní aktuálny pracovný úväzok zamestnanca v čase čerpania.

Zostatok príspevku

V dokumente Rekapitulácia zložiek mzdy ročne po zamestnancoch ( Tlač – Tlač – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Ročne po zamestnancoch ) získate prehľad po zamestnancoch a mesiacoch, v ktorých bol príspevok na  rekreáciu v roku 2022 vyplatený.

 

Pri tlači prehľadu Rekapitulácia zložiek mzdy ročne po zamestnancoch po stlačení tlačidla Pokračuj, zvolíte Výber položiek Zadané a zadáte zložku mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            22.12.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty