Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2

Zamestnávateľovi vznikla povinnosť každoročne oznámiť do 15. 1. v elektronickej podobe Úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Táto povinnosť sa mala uplatniť prvýkrát v januári 2019. Úrad verejného zdravotníctva predĺžil lehotu podania elektronických formulárov do 30. 06. 2019. Elektronický formulár je umiestnený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk .

 

Posúdenie zdravotných rizík a kategorizáciu prác upravuje § 31 Zákona č. 355/2007 Z. z. Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia sa práce zaraďujú do štyroch kategórií. Úradu verejného zdravotníctva oznamujete iba zamestnancov, ktorí sú zaradení do druhej kategórie.

Vo verzii 19.30 vznikla nová tlačová zostava Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2. Dokument má slúžiť ako pomôcka pri vypĺňaní elektronického formulára. Zoznam pracovníkov sa dá tlačiť iba v mesiaci december. Na tlačovú zostavu potiahne z Personalistiky zamestnancov, ktorí majú v decembri na Mzdových údajoch označené

Tlačovú zostavu nájdete cez Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznam pracovníkov zaradených do rizikovej kategórie 2.

 

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via