Menu

Zrušenie registrácie DPH (podľa § 81)

Platiteľ DPH je povinný v poslednom zdaňovacom období, v ktorom bol platiteľom DPH (podľa rozhodnutia daňového úradu) zdaniť majetok, pri obstaraní ktorého si daň odpočítal.

Mesačný platiteľ DPH vo februári 2022 požiadal daňový úrad o zrušenie registrácie. Daňový úrad určil posledný deň za platiteľa DPH 15.3.2022.
V dlhodobom majetku eviduje osobný automobil, ktorý kúpil v máji 2019 v sume 26 750 eur bez DPH. Zároveň eviduje aj zásoby na sklade v sume 1 832,73 eur.

Dlhodobý majetok

 • DPH vypočítate zo zostatkovej ceny, ktorú overíte na karte majetku na záložke Daňový odpisový plán v stĺpci Zostatková cena. Keďže daňovník ruší registráciu v priebehu roka 2022, použije zostatkovú cenu k 31.12.2021
 • Zo zostatkovej ceny vypočítate 20 % DPH, 8 916 x 20% = 1 783,20 eur
  • O vypočítanú sumu DPH, ktorú vrátite daňovému úradu navýšite aj obstarávaciu cenu majetku, na záložke Pohyby majetku tlačidlom Pridaj pohyb.
  • Typ pohybu vyberte Zvýšenie cenyZrušenie registrácie platiteľa DPH

  Zaúčtovanie DPH

  • Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
  • v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

  Sklad – zásoby

  • Stav na sklade ku zvolenému dátumu overíte cez Sklad – Skladové karty – Tlač – Stav na sklade,
  • vo filtri nastavte konkrétne kritéria a zvoľte náhľad,
  • vo výstupnej zostave bude zobrazená celková skladová cena, ktorú evidujete na sklade ku zvolenému dátumu,
  • z tejto sumy vypočítajte sumu DPH.

  Zaúčtovanie DPH
  ▪ Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
  ▪ v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

  Výpočet a zaúčtovanie DPH pri neodpisovanom majetku (nové od 1.1.2020)

  Pri zrušení registrácie sa odvádza DPH aj z tovarov, ktoré boli nadobudnuté na iný účel ako na ďalší predaj pričom ich obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Ide o tzv. dlhodobý neodpisovaný majetok, napr. počítač alebo stroj, ktorý sa využíva na podnikanie (nebol kúpený s tým, že sa bude predávať ako zásoba).

  Neodpisovaný majetok – PC

  Platiteľ DPH má v majetku firmy PC, ktorý kúpil v marci 2020 v sume 1 000 bez DPH.
  DPH sa v tomto prípade vypočíta zo zostatkovej ceny, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu 4 rokov.

   

  • Základom pre výpočet DPH je zostatková cena k 31.12.2021 (ako keby sa majetok odpisoval rovnomerne 4 roky bez ohľadu na zaradenie),
  • to znamená 1 000 (obstarávacia cena bez DPH) : 4 roky = 250 eur, čo je ročný odpis. Čiže zostatková cena k 31.12.2021 je 500 eur (obstarávacia cena 1 000 – 500 odpis za rok 2020 a 2021).
  • Zo zostatkovej ceny 500 eur vypočítajte 20 % DPH – čo je suma 100 eur.

  Zaúčtovanie DPH

  • Sumu zaúčtujete priamo v evidencii DPH tlačidlom Pridaj, kde vyplňte dátumy, prípadne partnera,
  • v ďalšom formulári vyberte riadok 03n/04n a oddiel KV vyberte Nevstupuje do KV.

  Zaplatená DPH a jej preúčtovanie v peňažnom denníku

  Po vytvorení výkazu DPH je suma, ktorú máte uhradiť DÚ zaevidovaná aj do evidencie záväzkov. Úhradu daňovej povinnosti zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.

   

  • Po úhrade záväzku celá suma DPH vstupuje do stĺpca PD Zaplatená DPH – čo je výdavok neovplyvňujúci základ dane.
  • Vypočítaná suma DPH zo zásob a z neodpisovaného majetku (PC) má vstupovať do daňových výdavkov. Z toho dôvodu sumu 466,55 eur preúčtujete cez Interný doklad do stĺpca Ostatné výdavky ovplyvňujúce základ dane.
  Zdieľať

  Vzdelávajte sa s KROS academy

  Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

  Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

  Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
  Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

  Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

  Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
  Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

  Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

  E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
  Exekučné zrážky v OLYMPE

  Exekučné zrážky v OLYMPE

  V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
  Verejná správa v OLYMPE

  Verejná správa v OLYMPE

  V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
  Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

  Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

  Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
  Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

  Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

  E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
  Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

  Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

  Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

  Pozrite si celú ponuku

  Webináre

  Online vzdelávanie odkiaľkolvek
  Ebooky

  Ebooky a príručky

  Príručky pre používateľov
  Videoskolenia

  Videoškolenia

  Rady odborníkov na žiadané témy
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty