Menu

Zvýhodnený odpočet daňových strát v DPPO v OMEGE

Dňa 19. 5. 2020 zverejnilo Ministerstvo financií vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č. 8) oznámenie o doplnení poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k daňovému priznaniu právnickej osoby.

Doplnenie k poučeniam bolo vydané na zabezpečenie jednotného postupu pri vyplnení zvýhodneného odpočtu daňovej straty v zmysle § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (zákon lex korona).

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť zvýhodnený odpočet daňovej straty, v daňovom priznaní PO uvedie tento odpočet nasledovne:

  • tabuľka D – údaje v stĺpcoch 4 až 7 sa nebudú vypĺňať (zostanú prázdne),
  • 500 – odpočet tejto daňovej straty sa premietne iba v r. 500. Na tomto riadku sa uvedie základ dane znížený o odpočet daňovej straty.
  • časť – Miesto pre osobitné záznamy rozpis odpočítaných daňových strát sa uvedie v časti pre osobitné záznamy, a to v členení podľa doplneného poučenia.
Ak daňové priznanie bolo podané a uplatnili ste zvýhodnený odpočet daňovej straty a to aj s vyplnením tabuľky D, odporúčame Vám podať opravné DP. V opravnom DPPO vyplníte odpočet daňovej straty podľa vydaného doplnenia k  poučeniu.

Opravné daňové priznanie môžete podať aj v prípade, ak si chcete dodatočne uplatniť zvýhodnený odpočet daňovej straty v zmysle lex korona (napr. ak ste podali DPPO do 31. 3. 2020).

Ako postupovať v programe OMEGA vo verzii 23.41

a) Zvýhodnené daňové straty budete uplatňovať v OMEGE prvýkrát

T. j. zvýhodnenú daňovú stratu ste ešte nevypĺňali a budete vypĺňať riadne, prípadne opravné DPPO:

  1. stiahnite si verziu 23.41,
  2. na strane 7, v tabuľke D zapnite voľbuUplatňujem daňové straty podľa zákona lex korona“. Tabuľka D (časť Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona) zostane prázdna.

   3. na strane 3, v r. 500 RUČNE uvediete základ dane znížený o úhrn odpočítaných daňových strát,

  4. rozpis odpočítaných daňových strát vyplníte v VII. časti – Miesto pre osobitné záznamy, v členení podľa doplneného poučenia. 

b) Zvýhodnené daňové straty ste už v programe OMEGA vyplnili

 

Ak ste si už vyplnili zvýhodnený spôsob odpočtu v tabuľke D vo verzii 23.40 a budete podávať riadne alebo opravné DPPO, postupujte nasledovne:

  1. stiahnite si verziu 23.41,
  2. na strane 7, v tabuľke D budú zobrazené údaje daňových strát podľa lex korony, ktoré ste si vyplnili vo verzii 23.40. Vypnite následne zapnite voľbuUplatňujem daňové straty podľa zákona lex korona“. Údaje v tabuľke D sa automaticky vymažú,

  3. na strane 3, v r. 500 RUČNE uvediete základ dane znížený o úhrn odpočítaných daňových strát,

 

  4. rozpis odpočítaných daňových strát vyplníte v VII. časti – Miesto pre osobitné záznamy, v členení podľa doplneného poučenia.

Ak zmeníte sumy na riadkoch, ktoré majú vplyv na základ dane (r. 400) a tým môžu ovplyvniť aj ručne vyplnený riadok 500 (základ dane po odpočítaní daňových strát), program Vás na to upozorní. Riadok 500 je potrebné po zmenách vždy skontrolovať a v prípade potreby ručne prepísať.
Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        
KROS
Copy link