Menu

Zvýhodnený odpočet daňových strát v DPPO v OMEGE

Dňa 19. 5. 2020 zverejnilo Ministerstvo financií vo Finančnom spravodajcovi (príspevok č. 8) oznámenie o doplnení poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B a k daňovému priznaniu právnickej osoby.

Doplnenie k poučeniam bolo vydané na zabezpečenie jednotného postupu pri vyplnení zvýhodneného odpočtu daňovej straty v zmysle § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (zákon lex korona).

Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatniť zvýhodnený odpočet daňovej straty, v daňovom priznaní PO uvedie tento odpočet nasledovne:

  • tabuľka D – údaje v stĺpcoch 4 až 7 sa nebudú vypĺňať (zostanú prázdne),
  • 500 – odpočet tejto daňovej straty sa premietne iba v r. 500. Na tomto riadku sa uvedie základ dane znížený o odpočet daňovej straty.
  • časť – Miesto pre osobitné záznamy rozpis odpočítaných daňových strát sa uvedie v časti pre osobitné záznamy, a to v členení podľa doplneného poučenia.
Ak daňové priznanie bolo podané a uplatnili ste zvýhodnený odpočet daňovej straty a to aj s vyplnením tabuľky D, odporúčame Vám podať opravné DP. V opravnom DPPO vyplníte odpočet daňovej straty podľa vydaného doplnenia k  poučeniu.

Opravné daňové priznanie môžete podať aj v prípade, ak si chcete dodatočne uplatniť zvýhodnený odpočet daňovej straty v zmysle lex korona (napr. ak ste podali DPPO do 31. 3. 2020).

Ako postupovať v programe OMEGA vo verzii 23.41

a) Zvýhodnené daňové straty budete uplatňovať v OMEGE prvýkrát

T. j. zvýhodnenú daňovú stratu ste ešte nevypĺňali a budete vypĺňať riadne, prípadne opravné DPPO:

  1. stiahnite si verziu 23.41,
  2. na strane 7, v tabuľke D zapnite voľbuUplatňujem daňové straty podľa zákona lex korona“. Tabuľka D (časť Odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona) zostane prázdna.

   3. na strane 3, v r. 500 RUČNE uvediete základ dane znížený o úhrn odpočítaných daňových strát,

  4. rozpis odpočítaných daňových strát vyplníte v VII. časti – Miesto pre osobitné záznamy, v členení podľa doplneného poučenia. 

b) Zvýhodnené daňové straty ste už v programe OMEGA vyplnili

 

Ak ste si už vyplnili zvýhodnený spôsob odpočtu v tabuľke D vo verzii 23.40 a budete podávať riadne alebo opravné DPPO, postupujte nasledovne:

  1. stiahnite si verziu 23.41,
  2. na strane 7, v tabuľke D budú zobrazené údaje daňových strát podľa lex korony, ktoré ste si vyplnili vo verzii 23.40. Vypnite následne zapnite voľbuUplatňujem daňové straty podľa zákona lex korona“. Údaje v tabuľke D sa automaticky vymažú,

  3. na strane 3, v r. 500 RUČNE uvediete základ dane znížený o úhrn odpočítaných daňových strát,

 

  4. rozpis odpočítaných daňových strát vyplníte v VII. časti – Miesto pre osobitné záznamy, v členení podľa doplneného poučenia.

Ak zmeníte sumy na riadkoch, ktoré majú vplyv na základ dane (r. 400) a tým môžu ovplyvniť aj ručne vyplnený riadok 500 (základ dane po odpočítaní daňových strát), program Vás na to upozorní. Riadok 500 je potrebné po zmenách vždy skontrolovať a v prípade potreby ručne prepísať.
Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link