Menu

Zvýšenie súm stravného a krátenie za neodpracované dni

Od 1. júna 2023 sa má opäť zvýšiť suma stravného. Tým sa zvýši aj minimálny zákonný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zo sumy 2,81 € na sumu 3,02 €. Ako sa v aprílovej mzde zamestnanca vysporiadať s takýmto zvýšením, ak zamestnávateľ v tejto mzde vypláca príspevok na stravovanie na mesiac jún a zároveň využíva v zložke mzdy pri finančnom príspevku voľbu „odpočítať neodpracované dni za mesiac“? Možností existuje niekoľko, prinášame vám tipy na niektoré z nich.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravu v minimálnej výške 2,81 €/deň. V aprílovej výplate poskytuje príspevok na mesiac jún (22 pracovných dní) a zároveň kráti nárok za neodpracované dni z mesiaca apríl. V apríli zamestnanec čerpal 2 dni dovolenky.

Ako zaeviduje finančný príspevok poskytovaný na jún v aprílovej mzde zamestnanca?

1/ V mzde zamestnanca za apríl 2023 ponecháte zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s pôvodnou výškou príspevku 2,81 €/deň. V poli Nárok je zvolená voľba 2. nasledujúci mesiac a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac je označené s voľbou aktuálny. S týmto nastavením program odpočíta od 22 pracovných dní v mesiaci jún 2 dni dovolenky čerpané v mesiaci apríl v pôvodnej sume 2,81 eur/deň a do poľa Dni uvedie 20. Celková suma je 56,20 €.

Do mzdy pridáte aj ďalšiu zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu,  v ktorej je potrebné zamestnancovi doplatiť rozdiel do minimálneho príspevku na mesiac jún (22 dní). V zložke mzdy bude v poli nárok rovnaká voľba 2. nasledujúci mesiac, pričom v nej uvediete len rozdiel súm 3,02 € – 2,81 € = 0,21 €/deň. Pole odpočítať neodprac. dni za mesiac neoznačíte. Celková suma je 4,62 € (0,21 x 22).

Týmto bude krátenie vykonané za neodpracované dni z mesiaca apríl (kedy patril zamestnancovi za odpracovaný deň príspevok vo výške 2,81 €/deň a nie 3,02 €/deň) v správnej výške. Zamestnancovi týmto spôsobom poskytnete finančný príspevok na stravu na 22 pracovných dní v júni v novej výške (22 x 3,02 = 66,44 €) a zároveň odpočítate sumu FP, na ktoré zamestnancovi v mesiaci apríl nevznikol nárok v „starej“ sume (2 x 2,81 = 5,62 €). T. j. celkovo mu poskytnete 60,82 €.

2/ Ďalšou možnosťou je v mzde zamestnanca za apríl 2023 použiť zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu už s novou výškou príspevku 3,02 €/deň. V poli Nárok je zvolená voľba 2. nasledujúci mesiac a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac je označené s voľbou aktuálny. Dni budú tak vypočítané správne. Nesprávna bude len čiastka, pretože v tarife je už zadaná nová hodnota, ale program kráti neprítomnosti za dni, na ktoré bola poskytnutá nižšia suma. T. j. namiesto hodnoty 2,81 €/deň kráti o 3,02 €/deň. T. j. o 3,02 € – 2,81 € = 0,21 €/deň viac ako by mal.

Do mzdy zamestnanca zadáte rozdiel v krátení za neprítomnosti samostatnou zložkou mzdy 979 – finančný príspevok na stravu plusovou hodnotou. V našom prípade ide o rozdiel za 2 dni za čerpanie dovolenky v apríli 2023 .

Zamestnancovi aj týmto spôsobom poskytnete finančný príspevok na stravu na jún v celkovej výške 60,82 €.

Počet dní krátenia za požadovaný mesiac získate z dokumentu Podklady pre výpočet finančného príspevku na stravu (Tlač – Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Zabezpečenie stravovania zamestnancov – podklady).

 

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravu v minimálnej  výške 2,81 €/deň. V aprílovej výplate poskytuje príspevok na mesiac jún (22 pracovných dní). V zložke mzde 979 – finančný príspevok na stravu používa voľbu 2. nasledujúci mesiac, pričom nepoužíva (t. j. nemá označenú) voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac. Krátenie vykonáva v aktuálnej mzde za neodpracované dni z aktuálneho mesiaca prostredníctvom zrážky stravné. V apríli zamestnanec čerpal 2 dni dovolenky.

Ako zohľadniť zvýšenú sumu stravného v mzde za apríl 2023?

V mzde zamestnanca za apríl 2023 použijete zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s novou výškou príspevku 3,02 €/deň. V poli Nárok je zvolená voľba 2. nasledujúci mesiac a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac nie je označené. Celková suma príspevku na jún je vo výške 66,44 € (3,02 x 22).

Krátenie za dni neprítomnosti zrealizujete formou zrážky stravné vo výške 2,81 €/deň, v našom prípade je krátenie za 2 dni.  

Zamestnancovi aj týmto spôsobom poskytnete finančný príspevok na stravu na jún v celkovej výške 60,82 € (66,44 € nárok na 22 dní – 5,64 € krátenie za 2 dni).

Rovnakými spôsobmi môže postupovať zamestnávateľ v mzde za máj, ak v nej poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na mesiac jún a v zložke mzdy pri finančnom príspevku využíva voľbu „nasledujúci mesiac“  a „odpočítať neodpracované dni za mesiac“ aktuálny príp. predchádzajúci.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                         16.5.2023

 

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2023
Už 15. mája odštartujeme 4. ročník jedinečného Online festivalu vzdelávania. Tento rok bude iný. Okrem trojdňového online vysielania sa môžeme vidi...

Online festival vzdelávania 2023

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu
Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Exekučné zrážky v OLYMPE
V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.

Exekučné zrážky v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE
V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Verejná správa v OLYMPE

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne
Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021
E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate
Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Daňové výdavky živnostníka
Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...

Daňové výdavky živnostníka

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty