Menu

Zvýšenie súm stravného a krátenie za neodpracované dni

Od 1. mája 2022 sa zvýšil minimálny zákonný príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca zo sumy 2,11 € na sumu 2,48 €. Ako sa v mzde zamestnanca vysporiadať s takýmto zvýšením, ak mal zamestnanec neprítomnosti a zamestnávateľ využíva v zložke mzdy pri finančnom príspevku voľbu „odpočítať neodpracované dni za mesiac“? Možnosti, ako vysporiadať takýto finančný rozdiel, existuje v praxi niekoľko. Prinášame vám tipy na niektoré z nich.

Zamestnávateľ do apríla 2022 poskytoval zamestnancovi finančný príspevok na stravu v minimálnej  výške 2,11 €/deň. Od mája 2022 má zamestnanec nárok na príspevok vo výške 2,48 €/deň. Firma zamestnancom vypláca príspevok na stravovanie zálohovou platbou a v mzde ho zúčtováva zložkou mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s nárokom predpokladaným, pričom má označenú voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac predchádzajúci. Zamestnanec v apríli 2022 čerpal 1 deň dovolenky.

Ako zohľadniť zvýšenú sumu stravného v mzde za máj 2022?

1/ V mzde zamestnanca za máj 2022 ponecháte zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s pôvodnou výškou príspevku 2,11 €/deň. V poli Nárok je zvolená voľba predpokladaný a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac je označené s voľbou predchádzajúci.

Do mzdy pridáte aj ďalšiu zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s rovnakou voľbou nároku predpokladaný, v ktorej uvediete len rozdiel súm 2,48 € – 2,11 € = 0,37 €/deň. V nej pole odpočítať neodprac. dni za mesiac neoznačíte.

Týmto bude krátenie vykonané za neodpracované dni z mesiaca apríl (kedy patril zamestnancovi za odpracovaný deň príspevok vo výške 2,11 €/deň a nie 2,48 €/deň) v správnej výške.

2/ Ďalšou možnosťou je v mzde zamestnanca za máj 2022 použiť zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu už s novou výšku príspevku 2,48 €/deň. V poli Nárok je zvolená voľba predpokladaný a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac je označené s voľbou predchádzajúci. Dni budú tak vypočítané správne. Nesprávna bude len čiastka, pretože v tarife je už zadaná nová hodnota, ale program kráti neprítomnosti za dni, na ktoré bola poskytnutá nižšia suma. T. j. namiesto hodnoty 2,11 €/deň kráti o 2,48 €/deň. T. j. o 2,48 € – 2,11 € = 0,37 €/deň viac ako by mal.

Do mzdy zamestnanca zadáte rozdiel v krátení za neprítomnosti samostatnou zložkou mzdy 979 – finančný príspevok na stravu plusovou hodnotou. V našom prípade je to 1 deň za čerpanie dovolenky v apríli 2022.

Počet dní krátenia za požadovaný mesiac získate z dokumentu Podklady pre výpočet finančného príspevku na stravu (Tlač – Tlač – Mzdy – Výplaty a zálohy – Zabezpečenie stravovania zamestnancov – podklady).

 

Zamestnávateľ do apríla 2022 poskytoval zamestnancovi finančný príspevok na stravu v minimálnej  výške 2,11 €/deň. Od mája 2022 má zamestnanec nárok na príspevok vo výške 2,48 €/deň. Firma zamestnancom vypláca príspevok na stravovanie zálohovou platbou a v mzde zúčtováva príspevok zložkou mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s nárokom predpokladaným, pričom nemá označenú voľbu odpočítať neodprac. dni za mesiac. Krátenie vykonáva v aktuálnej mzde za neodpracované dni z predchádzajúceho mesiaca prostredníctvom zrážky stravné. Zamestnanec v apríli 2022 čerpal 1 deň dovolenky.

Ako zohľadniť zvýšenú sumu stravného v mzde za máj 2022?

V mzde zamestnanca za 5/2022 použijete zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s novou výškou príspevku 2,48 €/deň. V poli Nárok je zvolená voľba predpokladaný a pole odpočítať neodprac. dni za mesiac nie je označené.

Krátenie za dni neprítomnosti zrealizujete formou zrážky stravné vo výške 2,11 €/deň, v našom prípade je krátenie za 1 deň.  

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  19.05.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty