Som odberateľ. Dostal som fa na službu (tuzemsko). Ešte pred zaplatením som si uplatnil zľavu v plnej výške. Dostal som dobropis na rovnakú sumu.

Zapísaním do Evidencie záväzkov sa automaticky vytvoril záznam ev. DPH so zápisom do KV.

Ale z pôvodnej fa sa DPH do evidencie nedostala, lebo platba nebola.

Ako to urobiť správne?

Ďakujem.

, pridaná odpoveď 21. januára 2022