Dobrý deň,

ako mám správne vystaviť a zaúčtovať doklady – dňa 4.10.21 nám klient uhradil zálohu na práv. službu, ku ktorej som vyhotovila 7.10.21 faktúru k prijatej platbe s tým, že po skončení veci vystavím vyúčtovaciu. Avšak 18.10.21 na základe správy DÚ, že u nich vo VRP nastala chyba a doklad na zálohu bol vytlačený s chybami ( bez IČ DPH a bez rozpisu DPH), a preto na ich pokyn som vyhotovila dňa 21.10.21 opravu dokladu (s mínusom ako opravná položka k pôv. dokladu z VRP) a následne som vystavila 21.10.21 nanovo doklad o prijatí zálohy.

Mám vystaviť novú faktúru k prijatej platbe zo dňa 21.10.21 a pri účtovaní pôvodnej faktúry z 7.10.21 k prijatej platbe doúčtovať  doklad s mínusovou hodnotou, alebo ten pôvodný doklad účtovať ako mylnú platbu a faktúru stornovať? Ďakujem.

, pridaná odpoveď 28. októbra 2021