Dobrý deň, prosím Vás o odpoveď na otázku: „Ako zaúčtovať OF v programe Omega, ak miesto dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť sa určí podľa § 16 ods.1 zákona o DPH?“ Slovenský dodávateľ, platiteľ DPH, fakturuje za vypracovanú projektovú dokumentáciu viažucu sa k nehnuteľnosti v Rakúsku slovenskému odberateľovi (architektovi) platiteľovi DPH. Miesto dodania je EU, ale dodávateľ aj odberateľ služby sú slovenskí platitelia DPH.

, pridaná odpoveď 1. apríla 2021