Vážení kolegovia, viem, že na tému DPH pri výpočte VŠH sa už dosť veľa nahovorilo, ale táto požiadavka ma zaskočila.

………oznamujem, všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola v znaleckom posudku číslo 32/2020 znalca ….. zo dňa 15.11.2020 vypočítaná metódou polohovej diferenciácie a metódou kombinovanou. V závere znalec vybral ako vhodnejšiu metódu kombinovanú.

Pri výpočte VŠH touto metódou boli výnosy a náklady použité v znaleckom posudku zadané na úrovni bez DPH, a preto aj výsledná VŠH kombinovanou metódou je bez DPH. Žiadame znalecký posudok opraviť o navýšenie výnosov a nákladov o DPH.

Opravený znalecký posudok prosím opätovne doručiť SK, a.s. na posúdenie a analýzu.

Je to korektná takáto požiadavka ? výnos bol v posudku rátaný na základe zmlúv, kde bola uvádzaná jednotková sadzba nájomného na rok/m2+DPH. Náklady odhadom.  Zmenilo sa pri výpočtoch výnosov niečo o čom neviem??

Ďakujem za Váš čas.

, pridaná otázka 18. January 2021