Dobrý deň

Chcel by som vás poprosiť o pomoc s GDPR

Vykonávam určenie nájmu pozemkov porovnaním.

V prílohách budem uvádzať nájomné zmluvy z ktorých som vychádzal.

Otázka znie, čo všetko je potrebné začierniť.

  1. Prenajímateľ je zároveň zadávateľom. Takže identifikačné údaje môžu zostať?
  2. Prenajímateľ – podpisy na zmluve môžem ponechať?
  3. Nájomca – vyčierniť údaje nájomcu?
  4. Nájomca – vyčierniť podpisy nájomcu na zmluve?
  5. Vyčierniť identifikáciu pozemkov (parcelné čísla)?

Vopred veľmi pekne ďakujem.

Ing. Ivan Mrnčo, PhD.

 Súdny znalec

 Odbor stavebníctvo:

Odhad hodnoty nehnuteľností

Vodné stavby

Líniové stavby

 Tel: +421 903 924 429

Email: mrnco@trymore.sk

, pridaná otázka 4. decembra 2020