Dobrý deň,

prečo vo verzii 19.50 nie je možné vo vyúčtovaní zadať súčasne vyhotovenie
znaleckého úkonu v listinnej aj v elektronickej podobe?

, pridaná otázka 24. September 2021