Už sa vie niečo bližšie o bližšie o spôsobe získavania katastrálnej mapy do príloh znaleckého posudku?

Keď sa nedá z portálu KaPor, bude stačiť mapa z Mapový klient ZBGIS bez mierky?

, pridaná odpoveď 6. mája 2022