Dobrý deň
Vážení kolegovia

Môžem ako znalec pre odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, spracovať znalecký posudok na určenie hodnoty poľovníckych posedov?
Ak nie, kto je oprávnení takýto posudok spracovať?
Ďakujem veľmi pekne za radu.
S pozdravom
Moravčík

, pridaná odpoveď 28. januára 2021