Pri minimalizácii programu s otvoreným oknom napríkla  ODOSLANé Faktúry nie je možné nanovo program otvoriť.

Čo to môže spôsobovať.

, pridaná odpoveď 16. júna 2022