Dobrý deň, vážení kolegovia. Prosím Vás, ak zadaním na vypracovanie ZP je stanovenie nájmu stavieb v areáli situovanom na periférii malej obce, kde nie je rozvinutý trh s prenájmami, realitné kancelárie ponúkajú prenájmy 2 priestorov v centre okresného mesta ( bývalé pobočky bánk ), min počet porovnateľných objektov resp. priestorov nie je v ponuke ani v samotnom okresnom meste, či v obciach v danom okrese. Okres patrí medzi regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci SR, v rámci kraja má najmenší podiel na investíciách.
Otázka : môže sa stanoviť nájom stavieb metódou inverzných výnosov ? Táto metóda vo vyhláške nie je, je však uvedená v literatúre pre znalcov ” Ohodnocovanie nehnuteľností ” – Ilavský, Nič, Majdúch.
Ďakujem za radu.

, pridaná odpoveď 6. apríla 2021