V info krose riešite  ten najjednuchejší príklad, nákup  obedov pre zamestnanca.

Prosím riešte aj zložitejší a častejší príklad, keď je príspevok zamestnanca na jedlo  strhnutý vo mzde a mzda je poukázaná na účetn zamestnanca. Strhnutú čiastu je treba

zahrnúť do mzdových nákladov.

, pridaná odpoveď 16. mája 2022