Dobrý deň, živnostník FO uplatňuje paušálne výdaje percentom z príjmov podľa §6 ods.10 zákona.
V roku 2021 prijal dotáciu od štátu z dôvodu pandémie. Časť tejto dotácie použil na úhradu odvodov, preto musí vylúčiť z daňových výdavkov všetky výdavky, na ktorých úhradu použil platby z uvedenej dotácie. Bude správne, ak uvedie sumu uhradených výdavkov, na ktoré použil prijatú dotáciu do riadku 43 DP? Alebo zahrnie sumu prijatej dotácie, ktorú použije na úhradu odvodov, do základu dane (ako iný príjem ovplyvňujúci základ dane)?
Ďakujem

, pridaná odpoveď 11. februára 2022