Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či chápem správne postupu pri účtovaní prijatých príspevkov prvej pomoci a následného poníženia výdavkov, ktoré boli z dotácie uhradené. SZČO prijala v roku 2021 príspevky prvej pomoci v sume napr. 4000€, a z toho uhradil odvody spolu za napr. 2000 €, reálne odvody boli napr. 2500 €. Na konci roka tú sumu odvodov, ktorá bola hradená z príspevkov zaevidujem mínusom ako uzávierkový účet. V mojom prípade teda reálne ostalo 500 €, ktoré sú výdavkami ovplyvňujúcimi základ dane. Moja otázka , aká sumu odvodov sa bude uvádzať v DP v kolónke preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa §6, a tiež aké sumy mam uvádzať v prílohe č. 3 DP. ďakujem

, pridaná odpoveď 21. februára 2022