31.12.2021 boli z bankového účtu vyplatené mzdy za 12/2021 spolu s finančným príspevkom na stravovanie na 1/2022. Mzdy boli naimportované do alfy z programu olymp. Mzdy som rozúčtovala na čistú mzdu, príspevok na stravu – 55% a príspevok zo SF. V záväzkoch mi zostala visieť suma (refundácia zo SF – je to čiastka vyplatená zamestnancom zo SF na január na stravovanie). Ako mám tento záväzok vyrovnať? Ďakujem.

, pridaná odpoveď 25. marca 2022