Dobrý deň.

Na konci účtovného obdobia je potrebné znížiť stav záväzku voči Úradu práce / poskytnutie dotácie v čase pandémie/. Výdavky súvisiace s podnikaním, ktoré boli v priebehu učt. obd. financované z tejto dotácie sa  majú zaevidovať ako úhrada záväzku, zrejme ručne. Mohli by ste mi prosím upresniť postup účtovania? Poznámka: jedná sa o nákup tovaru.  Ďakujem.

, pridaná odpoveď 13. apríla 2021