Dobrý deň,

odberateľ obdržal faktúru, kde je vyčíslená suma za odber tovaru, ktorú následne uhradil. Dodávateľ aj odberateľ sú platcovia DPH. Dodávateľ následne vystavil dobropis za skonto k uvedenej faktúre. Faktúra bola zaevidovaná do knihy záväzkov, plne uhradená v peňažnom denníku na základe VBÚ. Dobropis však stále ostáva nevyrovnaný po zaevidovaní do knihy záväzkov. Prosím Vás, ako tento dobropis vyrovnať?

, pridaná odpoveď 17. augusta 2022