Dobrý deň

Vážení kolegovia.

Rád by som sa spýtal nasledovné:

Pri stanovovaní všeobecnej hodnoty inžinierskych sietí (voda, kanal) som si
musel vytvoriť svoje vlastné rozpočtové ukazovatele, aby som sa dostal na
reálne ceny. Použil som na to v HYPE *iné stavby*. Komunikácie a prípojky
elektro my vychádzali reálne ceny aj vo *vonkajších úpravách*. Keď dám ale
rozdelenie do skupín, kde chcem vytvoriť skupinu technická infraštruktúra z
týchto položiek, tak objekty ktoré sú vo *vonkjaších úpravách* sa
koeficientom polohovej deformácie buď nenásobia, alebo je Kpd 1. Zato
objekty v *iných stavbách* sa násobia rovnakým Kpd ako stavby na bývanie.
Je to v poriadku, keď ide stále o vonkajšie IS? nemalo by to byť jednotné?

Ďakujem za pomoc.

S pozdravom

Moravčík

, pridaná odpoveď 4. októbra 2020