Dobrý deň, mám otázku ohľadne preukazovania výdavkov na stravné v roku 2022. Všade nachádzam len informáciu že SZČO nie je povinná preukazovať dokladom sumu skutočného vynaloženia výdavku na stravu, je však povinná preukázať že v deň zaúčtovania výdavku na stravné vykonávala SZ činnosť. Akým spôsobom mám teda preukázať že som skutočne vykonával SZ činnosť ?Pracujem v lesnom hospodárstve kde sa faktúry za služby vystavujú raz mesačne,na konci mesiaca. Niekedy aj po 2-3 mesiacoch, nie je tam teda určený presný čas dodania každej služby. Mám pre to teda viesť evidenciu dochádzky ? Alebo evidenciu  pracovného času ? Stačil by takýto dôkaz ? Máte prosím stým skúsenosť ako to obhájiť v prípade daňovej kontroli ?  Ďakujem za odpoveď.

, pridaná odpoveď 26. januára 2023